درباره تاریخ شفاهی ورزش ایران

تاریخ شفاهی آخرین و بزرگترین کشف بشر در عرصه معرفت تاریخی‌است. تا پیش ازاین، عمدتا آدمی برای فهم وتفسیر پیشینه جوامع بشری یا به برداشت مورخانه از رخدادها وروایات ایشان از شاهدان رخدادهای تاریخی یا اسناد وگزارش‌های
 اداری و اجتماعی که با هدفی غیر تاریخی تولید شده‌بودند دسترسی داشت. اما از نیمه دوم قرن بیستم، معرفت تاریخی افقی نوین برای فهم و تفسیر رخدادهای تاریخی را تجربه کرد که تا پیش از آن مغفول بود، تاریخ شفاهی!
 
 
به دیگر سخن، در کناردو منبع پیشین سومین منبع معرفتی تاریخی به کمک بشر آمد تا زاویای پیشینه خودرا بیش از پیش دریابد. همسو با این افق معرفتی نوین، پرتوافکنی به ابعادی فراتر از عرصه قدرت و سیاست نیز درمورد توجه قرارگرفت. یعنی اگر تا دهه‌های نزدیک به روزگار ما وجه غالب معرفت تاریخی معطوف به رخدادهای بزرگ سیاسی، مانند تغییر حکومت ها، انقلاب ها و جنگ‌ها بود، اما کشف تاریخ شفاهی موجب شد بر عرصه‌های کمتر دیده شده حیات جمعی بشری توجه شود. در یک تعریف عام از تاریخ شفاهی، شاید بتوان تاریخ شفاهی را «گزارشِ تجربه ها و احساسات مردمی که در تاریخ نام و نشانی نداشته و ندارند» تعریف کرد.براین مبنا، تاریخ شفاهی ورزش که با تکیه بر اصول و روش‌های پذیرفته شده رشته تاریخ پرتوافکنی می‌شود، گزارش همه کسانی است که اگر به سراغشان نرویم نام ونشان تاریخی از آنها باقی نخواهدماند
 
 
در تاریخ شفاهی ورزش نیز همانند دیگر عرصه‌های زندگی اجتماع ، راویان در پرتو دانش و پرسش های مورخانه مصاحبه کنندگان، روایتی دقیق تر از  رویدادها دیدگاه‌های خود و دیدگاه های مختلف را ارائه می دهند و بر غنای دانش تاریخی یک سرزمین و نهایتا جامعه جهانی می افزایند. هنگامی تاریخ شفاهی ورزش، تصویری دقیق تر و دقیق تر از گذشته دراختیار ما قرار می دهد که روایات شفاهی گنشگران ورزشی اعم از قهرمانان و داوران و مدیران و هواداران با کمک  اطلاعات  مندرج در پرونده های عمومی، اطلاعات آماری، عکس ها، نقشه ها، نامه ها، خاطرات و سایر مطالب تاریخی تقویت شود.
 
 
تاریخ شفاهی ورزش ایران راویان تاریخی را قادر می سازد تا خاطرات خود را با کلمات خود، با صدا وتصویرخود، از طریق درک خود از آنچه اتفاق افتاده اند،برای نسل امروز و فردا به اشتراک بگذارند. توجه دقیق به حفظ و ضبط صدا وتصویر راویان ورزش تاریخ شفاهی ، همه مارا قادر می سازد برای آیندگان  میراثی درخور به جای بگذاریم. بدان سبب که نسل‌‌های امروز و فردا ناگزیر بر اساس تجارب خود ما  قضاوت خواهند کرد و تاریخ شفاهی این امکان را فراهم می‌کند که آیندگان واقع بینانه تر درباره گذشتگان بیاندیشند.
 


در پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران با رویکرد بالا این برنامه ها درکارقرارگرفت.....

  

اخبار

 • با حضور رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد؛ مراسم رونمایی از دستاوردهای حاصل از طرح های تاریخ شفاهی ورزش ایران
  با حضور رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد؛ مراسم رونمایی از دستاوردهای حاصل از طرح های تاریخ شفاهی ورزش ایران
  با حضور رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد؛ مراسم رونمایی از دستاوردهای حاصل از طرح های تاریخ شفاهی ورزش ایران
  آیین رونمایی از دستاوردهای حاصل ازطرح های تاریخ شفاهی ورزش ایران با حضور دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک امروز (سه شنبه 11 آبان ماه) در محل سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد
 • گفتگو با کاوه سرحدی و پرویز سیروس پور در راستای پروژه تاریخ شفاهی بازیهای آسیایی تهران 1974
  گفتگو با کاوه سرحدی و پرویز سیروس پور در راستای پروژه تاریخ شفاهی بازیهای آسیایی تهران 1974
 • طی گفتگو با مهین کوره چیان پروژه تاریخ شفاهی بسکتبال ایران استارت خورد
  طی گفتگو با مهین کوره چیان پروژه تاریخ شفاهی بسکتبال ایران استارت خورد
 • پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران و گفتگو با دو پیشکسوت وزنه برداری ایران قاسم غزالیان و کوروش باقری
  پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران و گفتگو با دو پیشکسوت وزنه برداری ایران قاسم غزالیان و کوروش باقری
 • گفتگو با خانم طاهریان در خصوص پروژه تاریخ شفاهی تحولات ورزش زنان در ایران
  گفتگو با خانم طاهریان در خصوص پروژه تاریخ شفاهی تحولات ورزش زنان در ایران
 • گفتگو با پاکیزه جم پیشکسوت وزنه برداری در ادامه اجرای تاریخ شفاهی ورزش ایران
  گفتگو با پاکیزه جم پیشکسوت وزنه برداری در ادامه اجرای تاریخ شفاهی ورزش ایران
 • گفتگو با خسرو ابراهیم و مصطفی کارخانه در ادامه انجام تاریخ شفاهی ورزش ایران
  گفتگو با خسرو ابراهیم و مصطفی کارخانه در ادامه انجام تاریخ شفاهی ورزش ایران
 • تاریخ شفاهی ورزش و گفتگو با رضا قراخانلو و الهه عرب عامری
  تاریخ شفاهی ورزش و گفتگو با رضا قراخانلو و الهه عرب عامری
 • در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با مدیر و دو پیشکسوت ورزشی
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با مدیر و دو پیشکسوت ورزشی
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با مدیر و دو پیشکسوت ورزشی
  در راستای اجرای پروژه ملی تاریخ شفاهی ورزش ایران، روز گذشته (دوشنبه 18 اسفند) با محمدرضا دهخدا و احمد اکبری در پروژه تاریخ شفاهی بازیهای آسیایی تهران 1974(1353) و همچنین با محمدرضا مظلومی در پروژه تاریخ شفاهی ورزش معلولین و جنبش پارالمپیک گفتگو شد.
 • گفتگو با دکتر سعیدی در پروژه تاریخ شفاهی ورزش کشور
  گفتگو با دکتر سعیدی در پروژه تاریخ شفاهی ورزش کشور
 • گفتگو با نصراله سجادی و امیر حسینی در تاریخ شفاهی ورزش
  گفتگو با نصراله سجادی و امیر حسینی در تاریخ شفاهی ورزش
 • پروژه تاریخ شفاهی ورزش؛گفتگو با سید یوسف موسوی نسب و کامران زارع دو پیشکسوت پارالمپیک
  پروژه تاریخ شفاهی ورزش؛گفتگو با سید یوسف موسوی نسب و کامران زارع دو پیشکسوت پارالمپیک
 • برگزاری نخستین مصاحبه تاریخ شفاهی بازیهای آسیایی 1974 تهران با حضور خانم فریده هادوی
  برگزاری نخستین مصاحبه تاریخ شفاهی بازیهای آسیایی 1974 تهران با حضور خانم فریده هادوی
 • در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با حسن روشن پیشکسوت فوتبال
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با حسن روشن پیشکسوت فوتبال
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با حسن روشن پیشکسوت فوتبال
  در ادامه پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران و تدوین تاریخ شفاهی فوتبال ایران در سال های 1300تا 1357 روز گذشته (یکشنبه 10 اسفند) دکتر حبیب اله اسماعیلی به گفتگو با حسن روشن پرداخت.
 • در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با دکتر محمد آهنچی مدیر با سابقه ورزش ایران در حضور خانم طاهریان
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با دکتر محمد آهنچی مدیر با سابقه ورزش ایران در حضور خانم طاهریان
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با دکتر محمد آهنچی مدیر با سابقه ورزش ایران در حضور خانم طاهریان
  در چارچوب اجرای پروژه ملی تاریخ شفاهی ورزش ایران و در ادامه مصاحبه های «تاریخ شفاهی کشتی ایران» که توسط دکترحسین سبطی انجام می شود، امروز ( یکشنبه10 اسفند) با حضور در منزل دکتر محمد آهنچی سومین جلسه گفتگو با این پیشکسوت ورزش ایران برگزار شد.
 • گفتگو با برجیان و کرد بچه دو پیشکسوت معلولین والیبال نشسته و والیبال کشور در تاریخ شفاهی ورزش
  گفتگو با برجیان و کرد بچه دو پیشکسوت معلولین والیبال نشسته و والیبال کشور در تاریخ شفاهی ورزش
 • در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با دکتر سید نصراله سجادی و سید امیر حسینی
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با دکتر سید نصراله سجادی و سید امیر حسینی
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با دکتر سید نصراله سجادی و سید امیر حسینی
  دکتر حبیب هنری مجری پروژه تاریخ شفاهی سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان، با دکتر سید نصراله سجادی و سید امیر حسینی به گفتگو و مصاحبه پرداخت.
 • در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با حمید سجادی قهرمان دو استقامت آسیا و معاون اسبق سازمان تربیت بدنی در
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با حمید سجادی قهرمان دو استقامت آسیا و معاون اسبق سازمان تربیت بدنی در کمیته ملی المپیک
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ گفتگو با حمید سجادی قهرمان دو استقامت آسیا و معاون اسبق سازمان تربیت بدنی در
  دکتر حبیب هنری مجری پروژه «تاریخ شفاهی سازمان تریبت بدنی و وزارت ورزش و جوانان» روز گذشته نخستین گفتگوی خود را در راستای این پروژه با دکتر حمید سجادی در محل کتابخانه، مرکز اسناد و دپارتمان تاریخ شفاهی ورزش ایران، انجام داد.
 • در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛گفتگو باگودرز حبیبی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال در کمیته ملی المپیک
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛گفتگو باگودرز حبیبی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال در کمیته ملی المپیک
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛گفتگو باگودرز حبیبی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال در کمیته ملی المپیک
  مهدی حدادپور مجری طرح « تاریخ شفاهی مجموعه ها و اماکن ورزشی شهر تهران» به همراه حبیب پیشه ور روز گذشته در محل کمیته ملی المپیک با گودرز حبیبی به گفتگو پرداختند.
 • تاریخ شفاهی ورزش کشور؛گفتگو با نصراله سجادی از مدیران با سابقه کشور
  تاریخ شفاهی ورزش کشور؛گفتگو با نصراله سجادی از مدیران با سابقه کشور
 • تاریخ شفاهی ورزش و مصاحبه با فریاد شیران و نوریان
  تاریخ شفاهی ورزش و مصاحبه با فریاد شیران و نوریان
 • در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ نشست مدیر دپارتمان تاریخ شفاهی ورزش ایران با مهدی عباسی
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ نشست مدیر دپارتمان تاریخ شفاهی ورزش ایران با مهدی عباسی
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ نشست مدیر دپارتمان تاریخ شفاهی ورزش ایران با مهدی عباسی
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران شهرزاد کردبچه با مهدی عباسی پیشکسوت ورزشی و نویسنده کتب تاریخ ورزش، امروز (چهارشنبه 1 بهمن) در محل کمیته ملی المپیک گفتگو کرد.
 • گفتگو با محمود حداد پیشکسوت رسانه و والبیال
  گفتگو با محمود حداد پیشکسوت رسانه و والبیال
 • در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ پدر تنیس روی میز مدرن ایران در کمیته ملی المپیک
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ پدر تنیس روی میز مدرن ایران در کمیته ملی المپیک
  در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ پدر تنیس روی میز مدرن ایران در کمیته ملی المپیک
  امیر احتشام زاده پدر تنیس روی میز مدرن ایران در راستای اجرای پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران با ابراهیم افشار پیشکسوت مطبوعات ورزشی ایران در محل کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.
 • ابراهیم افشار میهمان پروژه تاریخ شفاهی ایران
  ابراهیم افشار میهمان پروژه تاریخ شفاهی ایران
  ابراهیم افشار میهمان پروژه تاریخ شفاهی ایران
  پیشکسوت مطبوعات ورزشی روز گذشته (یکشنبه 21 دی) در محل کمیته ملی المپیک میهمان برنامه تاریخ شفاهی ورزش ایران بود.
 • برگزاری نشست شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران
  برگزاری نشست شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران
  برگزاری نشست شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران
  هجدهمین نشست شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران عصر روزگذشته (سه شنبه ۴ آذر) با حضوردکتر سید رضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک برگزار شد.
Loading

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.