کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران/بازی ها/ایران در بازی های آسیایی تابستانی

ایران در بازیهای آسیایی

 
اولین دوره - 1951، دهلی نو (هند)


تعداد اعضای کاروان ایران 64 تن بود و ایران در جدول رده بندی  توزیع مدال ها با 8 طلا، 6 نقره و 2 برنز (مجموع 16 مدال) در مکان سوم قرار گرفت.

- بسکتبال (مدال برنز)
- شیرجه (یک مدال نقره و یک مدال برنز): تقی عسگری
- وزنه برداری (7 طلا و3 نقره): محمود نامجو، جعفر سلماسی، حسن فردوس، فیروز پژهان، محمد حسن رهنوردی، سید رسول رئیسی ولئون کورکچیان (طلا)، علی میرزایی، جلال منصوری و هوشنگ اردوبادی (نقره) - تیم ایران قهرمان شد.
- فوتبال (مدال نقره)
- دو و میدانی (یک مدال طلا و یک مدال نقره): علی باغبانباشی


دومین دوره - 1954 ، مانیل (فیلیپین)


ایران غایب بود.

سومین دوره - 1958 ، توکیو (ژاپن)کاروان ورزشی ایران با 112 ورزشکار در این دوره حضور یافت و با کسب 7 طلا، 14 نقره و11 برنز در مکان چهارم بازیها قرار گرفت.

- وزنه برداری (3 طلا، 4 نقره و یک برنز): جلال منصوری، محمدحسن رهنوردی و فیروز پژهان (طلا)، اسماعیل علم خواه، محمود نامجو (با سن 42 سال)، علی صفا سنبلی وابراهیم پیروی (نقره) وهنریک تمرز(برنز) - تیم ایران قهرمان شد.
- کشتی آزاد (3 طلا، 3 نقره و 2 برنز): امامعلی حبیبی، غلامرضا تختی و عباس زندی (طلا) خلیل رعیت پناه، جهانبخت توفیق ونبی سروری (نقره) غلامحسین زندی و ناصر گیوه چی (برنز) - تیم ایران دوم شد.
-مشت زنی (3 نقره و3 برنز): وارزیک قازاریان،سورن پیر جانیان و لئون خاچاطوریان (نقره)، ایزار ایلخانوف، امیر یاوری و اکبر خوجینی (برنز)
- والیبال (مدال نقره)
- فوتبال (با دو باخت 4 - صفر به اسرائیل و 5 - صفر به کره جنوبی  حذف شدیم.)
- دو و میدانی (یک طلا، یک نقره و 2 برنز): محمود خلیل رضوی (یک طلا و یک نقره) وعلی باغبانباشی (دو برنز)
- تنیس روی میز مردان (یک برنز در قسمت تیمی)
- شیرجه (2 برنز): حسین اعظمی و منوچهر فصیحی
- دوچرخه سواری (2 نقره): جعفر گل طلب

برای اولین بار چهار بانوی ورزشکار ایرانی در رشته های دو و میدانی و تنیس روی میز شرکت کردند، اما عنوانی به دست نیاوردند.

چهارمین دوره - 1962 ، جا کارتا (اندونزی)


 ایران شرکت نکرد.

پنجمین دوره - 1966 ، بانکوک (تایلند)کاروان  ورزشی ایران متشکل از 118 ورزشکار در این رقابت ها شرکت کرد و با 6 مدال طلا، 8 نقره و 16 برنز و کسب عنوان ششم به کار خود پایان داد.

- وزنه برداری (3 طلا و4 برنز): محمد نصیری،پرویز جلایر و منوچهر برومند (طلا) محمد رضا ناصحی، محمد عامی تهرانی، اسماعیل درودیان و رضا استکی (برنز) - تیم ایران قهرمان شد.
- کشتی آزاد (3 طلا و 5 نقره): عبد الله موحد، منصور مهدی زاده و اسکندر فیلابی (طلا) علی اکبر حیدری، محمد علی فرخیان، محمد ابراهیم سیف پور، حسین تهامی ومحمود معزی پور (نقره) - ایران قهرمان شد.
- دو و میدانی (2 نقره و2 برنز): جلال کشمیری (یک نقره در پرتاب دیسک و یک برنز در پرتاب وزنه) احمد میر حسینی (یک نقره در سه هزار متر با مانع) و تیمور غیاثی (یک برنز در پرش ارتفاع)
- والیبال مردان (مدال برنز)
- والیبال زنان (مدال برنز)
- فوتبال (مدال نقره)
- بسکتبال (هفتم)
- دوچرخه سواری (دو برنز): اسماعیل حسینی یک مدال برنز در 4 هزار متر تعقیبی و مدال برنز یکصد کیلومتر تایم تریل تیمی.
- تنیس روی میز (یک برنز): هوشنگ بزرگ زاده مدال برنز انفرادی را کسب کرد.
- تنیس (یک برنز): تقی اکبری در بخش انفرادی.
- مشت زنی (4 مدال برنز): ناصر آقایی، التفات طالبی، آلوش عباسی وحسین فتحیان پور
- شیرجه: تقی عسگری در 42 سالگی نفر هفتم شیرجه از سکو شد، منوچهر فصیحی (ششم)
- شنا: حیدر شنجانی در مراحل مقدماتی حذف شد.

ششمین دوره - 1970 ، بانکوک (تایلند)کاروان ایران در این دوره متشکل از 169 تن بود که با کسب 9 مدال طلا، 7 نقره و 7 برنز (مجموع 23 مدال) در مکان چهارم قرار گرفت.

- وزنه برداری (2 مدال طلا، یک نقره و سه برنز): محمد نصیری و نصرالله دهنوی (طلا)، دانیل گیورگیز (نقره)، محمد رضا ناصحی، ابراهیم پوردژم و هوشنگ کارگرنژاد (برنز) - مقام دوم تیمی پس از ژاپن.
- کشتی آزاد (6 طلا، دو نقره و یک برنز): ابراهیم جوادی، محمد قربانی، شمس الدین سید عباسی، عبد الله موحد، داریوش ذاکری و اسکندر فیلابی (طلا) محمد فرهنگ دوست  و علی حاجیلو (نقره) و ابوالفضل انوری (برنز) - مقام دوم تیمی پس از ژاپن.
- والیبال مردان (پنجم)
- والیبال زنان (چهارم)
- تیراندازی (بی مدال): نصر الله ممتحن و جعفر کلانی حذف شدند.
- فوتبال (بی مدال): ایران نتوانست از گروه خود صعود نماید.
- دو و میدانی (یک طلا و دو نقره): تیمور غیاثی (طلا در پرش ارتفاع)، جلال کشمیری (دونقره در پرتاب های دیسک و وزنه) - در قسمت زنان تنها شرکت کننده ایران شهلا صفوی در دوی 100 متر بود که حذف شد.
- دوچرخه سواری (یک نقره و یک برنز): در یک صد کیلومتر تایم تریل تیمی نقره و در چهار کیلومتر تعقیبی تیمی مدال برنز.
- مشت زنی (یک نقره  ودو برنز): عمران حاتمی (نقره)، محمد ساروخانی و غلامحسین پاک منش (برنز).
- شنا و شیرجه (بی مدال)
- واترپلو (مقام چهارم)
- بسکتبال (مقام هفتم)

هفتمین دوره - 1974 ، تهران (ایران)ایران برای نخستین بار میزبان بازیها بود و با 400 ورزشکار نتایج بسیار خوبی گرفت ودر نهایت با کسب 36 مدال طلا، 28 نقره و17 برنز (مجموع 81 مدال) پس از ژاپن دوم شد.

- کشتی فرنگی (8 طلا، یک نقره): رحیم علی آ بادی، حسین تورانیان، اکبر یداللهی، محمد دلیریان، هاشم قنبری، جلال کریمی، بهرام مشتاقی و اسکندر فیلابی (طلا) و خسرو نظافت دوست (نقره) - ابران در مکان نخست ایستاد.
- کشتی آزاد (5 طلا، 4 نقره و یک برنز): ابراهیم جوادی، محسن فرح وشی، منصور برزگر، حمید علیدوستی و اسکندر فیلابی (طلا)، سبحان روحی، محمد خرمی، رضا خرمی و رضا سوخته سرایی (نقره) و محمد رضا نوایی (برنز) - ایران اول شد.
- دو و میدانی مردان (3 طلا، 2 نقره و 3 برنز): تیمور غیاثی (طلا در پرش ارتفاع)، جلال کشمیری (دو طلا در پرتاب های دیسک و وزنه)، محمد رضا انتظاری (دو نقره در 400 و 800 متر)، سلمان حسام (یک برنز در پرتاب دیسک)، فرامرز آصف (یک برنز در پرش سه گام) و یک مدال برنز در دوی 400×4 متر امدادی تیمی.
- دو و میدانی زنان (بی مدال)
- مشت زنی (3 طلا، دو نقره و 4 برنز): شریف دلارام، ماسیس هامبارسومیان و عبدالرضا انداوه (طلا)، عبدالرضا انضاری و جبار فعلی (نقره)، هاملت میناسیان، فرشید انتقامی، احمد پورافتخاری و وارتکس پارسانیان (برنز) - مقام دوم تیمی.
- وزنه برداری (4 طلا، 3 نقره ویک برنز): محمد نصیری، علی والی، هوشنگ کارگر نژاد و اکبر شکراللهی (طلا)، نصرالله دهنوی، ابراهیم پوردژم و حافظ حسنی (نقره)، مهدی عطار اشرفی (برنز)
- واترپلو (طلا)
- شیرجه مردان: کوروش خلیلی در شیرجه ازسکو (ششم)، محمد آذری در شیرجه از دایو 10 متر (هشتم)
- شیرجه زنان (بدون مدال)
- شنای مردان (بدون مدال)
- ژیمناستیک زنان (بی مدال)
- ژیمناستیک مردان (بی مدال)
- تیراندازی مردان (بی مدال)
- دوچرخه سواری (2طلا، یک نقره و 2برنز): 180 کیلومتر جاده تیمی (طلا)، 100 کیلومتر تایم تریل تیمی (طلا)، 400 متر مختلط تیمی (برنز)، خسرو حق گشا در 4000 متر انفرادی (برنز)، 4000 متر تعقیبی تیمی (نقره)
- بسکتبال مردان (ششم)
- بسکتبال زنان (چهارم)
- شمشیر بازی مردان (یک طلا، 3 نقره و 2 برنز): سابر تیمی (طلا)، پیروز آدمیت دراپه انفرادی (نقره)، اصغر پاشاپور در فلوره انفرادی (نقره)، فتحی در سابر انفرادی (نقره)، شفائی در سابر انفرادی (برنز) و فلوره تیمی (برنز)
- شمشیر بازی زنان (2 طلا، یک نقره ویک برنز): فلوره تیمی (طلا)، اپه تیمی (طلا)، مهوش شفائی در فلوره انفرادی (نقره) و گیتی محبان در فلوره انفرادی (برنز)
- فوتبال (طلا)
- تنیس روی میز زنان (هفتم)
- تنیس روی میز مردان (ششم)
- تنیس مردان: مقام چهارم تیمی و تقی اکبر (مدال نقره انفرادی)، علی مدنی و کامبیز درفشی جوان (مدال نقره دوبل مردان)
- تنیس زنان: مقام پنجم تیمی
- والیبال مردان (مقام چهارم)
- والیبال زنان (مقام پنجم)

هشتمین دوره - 1978 ، بانکوک (تایلند)ایران حضور نداشت.

نهمین دوره - 1982 ، دهلی نو (هند)کاروان ورزشی ایران با 43 ورزشکار  تنها در چهار رشته شرکت کرد و با کسب 4 مدال طلا، 4 نقره و4 برنز در مکان هفتم بازیها قرار گرفت.

- کشتی آزاد (3 طلا، 2 نقره و 2 برنز): محمد حسین محبی، حسن محبی و رضا سوخته سرایی (طلا)، محمد حسین دباغی و عسکری محمدیان (نقره)، احمد رضایی و محمود گنجی (برنز) - ایران قهرمان شد.
- وزنه برداری (یک طلا  و 2 نقره): علی پاکیزه جمع (طلا)، مهران اسلام پور و علی والی (نقره)
- دوچرخه سواری (2 برنز): 100 کیلومتر تایم تریل تیمی (برنز)، 180 کیلومتر جاده تیمی (برنز)
- فوتبال (حذف در مرحله یک چهارم نهایی)

دهمین دوره - 1986 ، سئول (کره جنوبی)کاروان ورزشی ایران با 94 ورزشکار  در ده رشته ورزشی حضور پیدا کرد و با 6 مدال طلا، 6 نقره و 10 برنز در مکان چهارم بازیها قرار گرفت.

- کشتی آزاد (3 طلا، 2 نقره و4 برنز): عسکری محمدیان، مجید ترکان و علیرضا سلیمانی (طلا)، یعقوب نجفی جویبادی وحسن محبی (نقره)، اکبر فلاح، علی اکبر نژاد، حسین محبی و کاظم غلامی (برنز) - مقام دوم پس از کره جنوبی
- کشتی فرنگی (یک طلا، یک نقره و 2 برنز): رضا سوخته سرایی(طلا)، رضا اندوز (نقره)، احد جوان صالح و فریدون بهنام پور (برنز)
- دوچرخه سواری (یک طلا و یک برنز): علی زنگی آبادی در 30 کیلومتر تعقیبی انفرادی (طلا)، مهرداد افشاریان در 4 کیلومتر انفرادی پیست (برنز)
- وزنه برداری (دو مدال برنز)
- واتر پلو (مقام چهام)
- هند بال (مقام پنجم)
- فوتبال (حذف در مرحله چهارم نهایی)
- جودو (یک برنز): مرتضی خدادای در 60 کیلوگرم
- تکواندو(یک طلا و یک نقره): ابراهیم قادری (طلا) و علی حاجی پور (نقره)

یازدهمین دوره - 1990 ، پکن (چین)کاروان ورزشی ایران 126 ورزشکار126 ورزشکار با کسب 4 مدال طلا، 6 نقره و 8 برنز با یک پله سقوط نسبت به دوره قبل در مکان پنجم قرار گرفت.

- کشتی آزاد (3 طلا، 2 نقره و 2 برنز): اویس ملاح، بهروز یاری و رضا سوخته سرایی (طلا)، رسول خادم و آیت واگذاری (نقره)، جلیل جهانشاهی و ایوب بنی نصرت (برنز) - مقام دوم پس از کره جنوبی
- کشتی فرنگی (3 نقره و 2 برنز): حسن یوسفی افشار، محمد نادری وعلیرضا لرستانی (نقره)، مجید سیم خواه، احد پازاج ومسعود قدیمی (برنز) - مقام سوم پس از کره جنوبی و چین
- تیراندازی زنان (بی مدال)
- شیرجه (بی مدال)
- واترپلو (مقام ششم در بین 7 تیم)
- دو ومیدانی (یک برنز): منصور قربانی در پرتاب دیسک
- مشت زنی (یک نقره و دو برنز): علی اصغر کاظمی (نقره)، سیامک ورزیده و ایرج کیا رستمی (برنز)
- تنیس روی میز مردئان (مقام نهم تیمی)
- فوتبال (مدال طلا)
- بسکتبال (هفتم)
- جودو (بی مدال)
- وزنه برداری (بی مدال)
- دوچرخه سواری (بی مدال)

دوازدهمین دوره - 1994 ، هیروشیما(ژاپن)در این دوره از بازیها  کاروان ورزشی ایران با 162 ورزشکار و کسب  9 مدال طلا، 9 نقره و 8 برنز(مجموع 26 مدال) در مکان هفتم قرار گرفت.

- کشتی  آزاد (6 طلا، یک نقره و دو برنز): نادر رحمتی، علی اکبر نژاد، بهروز یاری ، رسول خادم، امیر رضا خادم و ابراهیم مهربان (طلا)، ایوب بنی نصرت (نقره)، رضا صفایی و اویس ملاح (برنز)
- کشتی فرنگی (دو نقره): رضا سیم  خواه در 48 کیلوو حسن بابک در 90 کیلو
- جودو (یک نقره و یک برنز): محمود میران (نقره) و حسن احد پور(برنز)
- سوار کاری (یک برنز): در پرش با اسب
- کاراته (یک طلا، 2 نقره و یک برنز): مازیار فرید خمامی (طلا)، آرش جوانشیر و سعید آشتیان (نقره) و وحید خواجه حسینی (برنز)
- تکواندو (یک طلا، 2 نقره و یک برنز): فریبرز عسگری (طلا)، فرزاد ذرخش و ابراهیم سعادتی (نقره) و مجید امین ترابی (برنز)
- مشت زنی (یک طلا، یک نقره و 2 برنز): ایوب پورتقی فرشچی (طلا)، محمدرضا صمدی (نقره)، انوشیروان نوریان و بهمن عزیزپور(برنز)
- تیراندازی زنان: (بی مدال)
- بسکتبال: (هشتم در میان نه تیم)
- تنیس (بی مدال)
- وزنه برداری (بی مدال)
- فوتبال (بی مدال)
- شنا وشیرجه(بی مدال)
- دوچرخه سواری (بی مدال)
- دو ومیدانی (بی مدال)
- والیبال مردان (مقام پنجم)
- واترپلو (مقام چهارم)
- والیبال ساحلی (مقام پنجم)

سیزدهمین دوره - 1998 ، بانکوک (تایلند)کاروان ورزشی ایران با 199 ورزشکار در 22 رشته قدم به بازیها  نهاد و با کسب 10 مدال طلا، 11 نقره و 13 برنز (34 مدال) در مکان هفتم ایستاد.

- کشتی آزاد (4 طلا، یک نقره ویک برنز): امیر توکلیان، علیرضا حیدری، عباس جدیدی و علیرضا رضایی (طلا)، بهنام طیبی (نقره) و محمد طلایی (برنز)
- کشتی فرنگی (یک مدال طلا): مهدی سبزعلی در 130 کیلوگرم
- تکواندو(1 طلا، یک نقره و 3 برنز): مهدی بی باک (طلا)، مجید افلاکی (نقره)، بیژن مقانلو، مجید امین ترابی و حسن اصلانی (برنز)
- شنا (بی مدال)
- شیرجه (بی مدال)
- واترپلو (مقام پنجم)
- فوتبال (مدال طلا)
- دوچرخه سواری (یک طلا و یک برنز): قادر میزبانی در 50 کیلومتر تایم تریل انفرادی (طلا) و امیر زرگری در 4 کیلومتر تایم تریل انفرادی (مدال برنز)
- بسکتبال:(مقام هفتم)
- وزنه برداری (یک طلا، 2 نقره و 2 برنز): شاهین نصیری نیا (طلا)، محمد حسین برخواه و کوروش باقری (نقره)، سید مهدی پانزوان وحسین رضا زاده (برنز)
- شمشیر بازی (یک برنز): در سابر تیمی
- هند بال (مقام چهارم)
- مشت زنی (یک نقره  ویک برنز): محمد رضا صمدی (نقره) و روح الله حسینی (برنز)
- دو ومیدانی (یک نقره و یک برنز): حمید سجادی در 3000 متر با مانع (نقره) و جعفر باباخانی در همین ماده (برنز)
- کاراته (یک طلا و 3 نقره): علیرضا کتیرایی (طلا)، علاءالدین نکویی فرد، مهدی عموزاده و علی شاملو زاده (نقره)
- جودو (یک نقره و 3 برنز): محمود میران (نقره)، کاظم ساریخانی، آرش  میراسماعیلی و فرهاد معایی (برنز)
- تنیس تیمی و انفرادی (بی مدال)
- ژیمناستیک (بی مدال)
- قایقرانی مردان و زنان (بی مدال)
- تیراندازی  زنان (بی مدال)
- سوارکاری (مقام هفتم تیمی مردان)
- ووشو (یک نقره): حسین اوجاقی

چهاردهمین دوره - 2002 ، بوسان (کره جنوبی)در چهاردهمین دوره بازیهای آسیایی، کاروان ورزشی ایران با 150 ورزشکار حضور یافت و با کسب 8 مدال طلا، 14 نقره و 14 برنز در مکان دهم قرار گرفت.

-کشتی آزاد (یک طلا، 2 نقره و 2 برنز): علیرضا حیدری (طلا)، علیرضا دبیر و عباس جدیدی (نقره)، مهدی حاجی زاده و محمد رضایی (برنز)
- کشتی فرنگی (3 برنز): پرویز زیدوند، مسعود هاشم زاده و علیرضا غریبی
- جودو (یک طلا، یک نقره و 3 برنز): مسعود حاجی آخوند زاده (طلا)، محمود میران ( یک نقره و یک برنز)، حامد ملک محمدی و عباس فلاح (برنز)
- کاراته (2 طلاو 3 نقره): علیرضا کتیرایی ومهران بهنام فر (طلا)، جاسم ویشگاهی، حسن روحانی و مهدی عمو زاده (نقره)
- تکواندو(یک طلا، یک نقره و 2 برنز): هادی ساعی (طلا) بهزاد خداداد (نقره)، مجید افلاکی  وپروانه محمد تقی پور تهرانی (برنز)
- والیبال (مدال نقره)
- فوتبال(مدال طلا)
- ووشو (یک طلا و یک نقره): حسین اوجاقی (طلا) و محمد آقایی (نقره)
- وزنه برداری (یک طلا، 3 نقره و 3 برنز): حسین رضا زاده (طلا)، محمد حسین برخواه، هادی پانزوان وکوروش باقری (نقره)، سید مهدی پانزوان، محمد علی فلاحتی نژاد و حسین توکلی (برنز)
- دوچرخه سواری (یک نقره): 4 کیلومتر تعقیبی تیمی
- دو ومیدانی (یک نقره): عباس صمیمی در پرتاب دیسک
- تیراندازی زنان (یک نقره): در تیراندازی از فاصله 10 متر تیمی

 
 
 پانزدهمین دوره - 2006 ، دوحه (قطر) کاروان ورزشی ایران با239 ورزشکار و کسب یازده مدال طلا، پانزده مدال نقره و بیست و دو مدال برنز و مجموع چهل و هشت مدال در رده ششم جدول توزیع مدال در بازیهای اسیایی دوحه قرار گرفت.

اسامی مدال آوران کشورمان در پانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی ‪ ۲۰۰۶‬دوحه به شرح زیر است:
دوومیدانی
‪ ۸۰۰‬متر : احسان مهاجر شجاعی(برنز)
پرتاب دیسک : احسان حدادی (طلا)
 
بوکس
وزن منهای ‪ ۶۹‬کیلوگرم : محمد ستارپور(برنز)
وزن منهای ‪ ۸۱‬کیلوگرم : مهدی قربانی (برنز)
وزن منهای ‪ ۹۱‬کیلوگرم : علی مظاهری (طلا)
وزن به اضافه ‪ ۹۱‬کیلوگرم : جاسم دلاوری (برنز)
 
کانو و کایاک
کایاک دو نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر مردان (نقره)
رضا رییسی و عباس صیادی
 
شطرنج
شطرنج تیمی : (برنز)
تیم ایران متشکل از احسان قائم مقامی ، الشن مرادی و آتوسا پورکاشیان
 دوچرخه سواری
استقامت : مهدی سهرابی (نقره)
تایم تریل تیمی : (نقره)
حسین اکبری ، علیرضا حقی، قادر میزبانی و عباس سعیدی تنها
رشته مدیسن : (برنز)
مهدی سهرابی و امیر زرگری
رشته کایرین : (نقره)
حسین نجاتی ، عباس سعیدی تنها ، مهدی سهرابی و امیر زرگری
 
فوتبال : (برنز)
عادل کلاه کج، میلاد نوری ، پیمان منتظری ، سیدجلال حسینی ، علیرضا حقیقی ، محمد نوری ، جلال اکبری ، محمد غلامین، مهرداد اولادی ، حسین ماهینی، حسن رودباریان ، احسان خرسندی ، بهشاد یاورزاده ، شیث رضایی ، سعیدچاه جویی، محسن ارزانی ، مهرداد پولادی ، آرش برهانی ، مازیار زارع ، خسرو حیدری

شمشیربازی

اپه انفرادی : علی یعقوبیان (برنز)
اپه تیمی: (برنز)
سیامک عسگری ، محمد رضایی و حامد صداقتی ، علی یعقوبیان
 
هندبال : (برنز)
فرید علیمرادی ، رسول دهقانی ، الله کرم استکی ، علیرضا ربطی ، مصطفی ساداتی ، ایمان احسان نژاد، حسین شهابی ، علی اکبر خوش نویس ، مسعود زهرابی ، پیمان صادقی و حجت راه شناس ، سعید پورقاسمی ، محمدرضا جعفرنیا ، هانی زمانی ، محمدرضا رجبی
 
جودو
وزن منهای ‪ ۶۰‬کیلوگرم : مسعود حاجی آخوند زاده (برنز)
وزن منهای ‪ ۶۶‬کیلوگرم: آرش میراسماعیلی (نقره)
وزن به اضافه ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم : محمدرضا رودکی (نقره)
وزن آزاد : محمود میران (نقره)

کاراته
وزن منهای ‪ ۶۰‬کیلوگرم : حسین روحانی (طلا)
وزن منهای ‪ ۶۵‬کیلوگرم : حسن روحانی (طلا)
وزن منهای ‪ ۷۰‬کیلوگرم : سعید فرخی (برنز)
وزن منهای ‪ ۷۵‬کیلوگرم : جاسم ویشگاهی (طلا)
وزن منهای ‪ ۸۰‬کیلوگرم : اسماعیل ترک زاد (برنز)
 
تکواندو
وزن منهای ‪ ۵۸‬کیلوگرم : بهزاد خداداد (برنز)
وزن منهای ‪ ۶۷‬کیلوگرم : علیرضا نصر آزادانی (برنز)
وزن منهای ‪ ۷۲‬کیلوگرم : هادی ساعی (برنز)
وزن منهای ‪ ۷۸‬کیلوگرم : مهدی بی‌باک (نقره)
وزن منهای ‪ ۸۴‬کیلوگرم : یوسف کرمی (طلا)
وزن به اضافه ‪ ۸۴‬کیلوگرم : مهدی نوایی (نقره)
وزن منهای ‪ ۷۲‬کیلوگرم بانوان : مهروز ساعی( برنز)
وزن به اضافه ‪ ۷۲‬کیلوگرم : افسانه شیخی (برنز)

وزنه برداری
وزن به اضافه ‪ ۱۰۵‬کیلوگرم : حسین رضازاده (طلا)

کشتی آزاد و فرنگی
کشتی آزاد
زن ‪ ۶۰‬کیلوگرم : مراد محمدی (طلا)
وزن ‪ ۷۴‬کیلوگرم : علی اصغر بذری (طلا)
وزن ‪ ۸۴‬کیلوگرم : رضا یزدانی (طلا)
وزن ‪ ۹۶‬کیلوگرم : علیرضا حیدری (طلا)
وزن ‪ ۱۲۰‬کیلوگرم : فردین معصومی (نقره)
کشتی فرنگی
وزن ‪ ۵۵‬کیلوگرم : جاسم امیری (نقره)
وزن ‪ ۶۶‬کیلوگرم : حمید ریحانی (برنز)
وزن ‪ ۷۴‬کیلوگرم : داود عابدین زاده (نقره)
وزن ‪ ۹۶‬کیلوگرم : مسعود هاشم زاده (نقره)
وزن ‪ ۱۲۰‬کیلوگرم : مهدی شربیانی (نقره)

ووشو

وزن منهای ‪ ۵۶‬کیلوگرم : جلیل عطایی( برنز)
وزن منهای ‪ ۶۰‬کیلوگرم : علیرضا صحرانشین (نقره)
وزن منهای ‪ ۷۰‬کیلوگرم : خسرو مینو (برنز)
 
بسکتبال : (برنز)
مهدی کامرانی، صمدنیکخواه بهرامی ، علیرضا هنردوست ، ایدین نیکخواه بهرامی ، حامد حدادی ، پویا تاجیک ، امیر امینی ، سامان ویسی ، ایمان زندی ، حامد آفاق ، کرم احمدیان ، موسی نبی پور


شانزدهمین دوره بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین


لوگو بازی های آسیایی گوانژو 
کاروان ورزش کشورمان با 362 ورزشکار (274ورزشکارمرد و 88ورزشکار زن) در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگژو با کسب 20 نشان طلا،14 نقره و 25 برنز و با مجموع کسب 59 مدال مکان چهارم این رقابتها را از آن خود کرد.

شانزدهمین دوره بازی های آسیایی با شرکت 45 کشور در 42 رشته ورزشی( 28 رشته المپیکی و 14 رشته غیر المپیکی) در 473 رویداد از 12 تا 27 نوامبر 2010 در شهر گوانگژو برگزار شد.

مدال آوران ایران


دوو میدانی 

سجاد مرادی 800 متر مردان )طلا(

احسان حدادی پرتاب دیسک )طلا(

سجاد مرادی 1500 مردان )نقره(

کاوه موسوی پرتاب چکش )نقره(

محمد صمیمی پرتاب دیسک) برنز(


بسکتبال

تیم ملی مردان) برنز(


بوکس

محمد ستار پور 75 کیلوگرم مردان )برنز(

علی مظاهری 91 کیلوگرم مردان )برنز(

روح الله حسینی 91 کیلوگرم مردان) برنز(


کانو/کایاک اسپرینت

احمدرضا طالبیان کایاک تک نفره1000 متر مردان )طلا(

شاهو ناصری کانو تک نفره 1000 متر مردان )نقره(

تیم ملی مردان کایاک چهار نفره تیمی 1000 متر مردان )برنز(

دوچرخه سواری جاده

حسین عسگری تایم تریل انفرادی مردان) برنز(


دوچرخه سواری پیست

مهدی سهرابی دورامتیازی مردان )برنز(

تیم ملی تیمی سرعت مردان )برنز(


هندبال 

تیم ملی مردان ) نقره(


جودو

محمد رضا رودکی دسته آزاد )نقره(

محمد رضا رودکی 100 کیلوگرم) برنز(


کبدی

تیم ملی مردان) نقره(

تیم ملی زنان )برنز(


کاراته 

جاسم ویشگاهی 84 کیلوگرم مردان )طلا(

زبیح الله پور شیب  84 کیلوگرم مردان )طلا(

فاطمه چالاکی 55 کیلوگرم زنان )برنز(

سمیرا ملکی پور 68 کیلوگرم زنان) برنز(


روئینگ

محسن شادی نقده سبک وزن تک نفره مردان )طلا(

تیم ملی زنان سبک وزن چهار نفره زنان )برنز(


تیراندازی

الهه احمدی 50 متر سه وضعیت) نقره(

تیم ملی 10 متر زنان )نقره(

تیم ملی 50 متر سه وضعیت زنان )برنز(


تکواندو

محمد باقری معتمد 68 کیلوگرم مردان )طلا(

علیرضا نصر آزادنی 74 کیلوگرم مردان )طلا(

یوسف کرمی 87 کیلوگرم مردان )طلا(

راحله آسمانی 62 کیلوگرم زنان) نقره(

پریسا فرشیدی 67 کیلوگرم زنان )نقره(

سارا خوش جمال فکری 46 کیلوگرم زنان) برنز(

سمانه شش پری 53 کیلوگرم زنان )برنز(

سوسن حاجی پور 57 کیلوگرم زنان )برنز(

فرزاد عبدالهی 80کیلوگرم مردان) برنز(


والیبال

تیم ملی مردان )نقره(


وزنه برداری 

بهداد سلیمی 105 کیلوگرم مردان )طلا(

مرتضی رضائیان 69 کیلوگرم مردان )نقره(

اصغر ابراهیمی 94 کیلوگرم مردان )نقره(

سجاد انوشیروانی 105 کیلوگرم مردان )برنز(


کشتی

امید نوروزی کشتی فرنگی 60کیلوگرم )طلا(

سجاد عبدولی کشتی فرنگی 66 کیلوگرم )طلا(

طالب نعمت پور کشتی فرنگی 84 کیلوگرم )طلا(

بابک قربانی کشتی فرنگی 96 کیلوگرم )طلا(

صادق گودرزی کشتی آزاد 74 کیلوگرم )طلا(

جمال میزایی کشتی آزاد 84 کیلوگرم )طلا(

رضا یزدانی کشتی آزاد 96 کیلوگرم )طلا(

مهدی تقوی کشتی آزاد 66 کیلوگرم )نقره(

فرشاد علیزاده کشتی فرنگی 74 کیلوگرم )برنز(

فردین معصومی کشتی آزاد 120 کیلوگرم )برنز(

ووشو

محسن محمد صیفی سانشو 60 کیلوگرم مردان) طلا(

خدیجه آزاد پور سانشو 75 کیلوگرم زنان )طلا(

حمیدرضا قلی پور سانشو 75 کیلوگرم مردان )طلا(

احسان پیغمبری چانگ کوان مردان )برنز(

الهه منصوریان سمیرمی سانشو 52 کیلوگرم زنان) برنز(

سجاد عباسی سانشو 70 کیلوگرم مردان )برنز(

  

لوگوی بازیهای اینچون  

هفدهمین دوره بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی

هفدهمین دوره بازیهای آسیایی اینچئون 2014  با 276 ورزشکار در حالی با کسب 21 مدال طلا، 18 نقره و 18 برنز برای کاروان ورزشی  جمهوری اسلامی ایران و کسب عنوان پنجمی بازیها خاتمه یافت که نتایج فوق از بسیاری جهات برای ورزش ایران اسلامی حائزاهمیت است .

1- بغیر از بازیهای آسیایی تهران که ایران به لطف میزبانی در سال 1974 میلادی موفق به کسب بیش از 20 مدال طلا گردید، این برای نخستین بار بود که کاروان ورزش ایران در طول 16 دوره برگزاری بازیها بطور واقعی موفق به کسب بیش از 20  مدال طلا در بازیهای آسیایی شد و توانست رکورد مدالهای ذرین بازیهای پس از انقلاب شکوهمند اسلامی را بشکند.

2-به رغم سه برابر شدن قیمت ارز نسبت به چهار سال گذشته یعنی بازیهای آسیایی 2010  و تورم ناشی در هزینه های کاروان ورزشی اعزامی به این دوره از بازیهای آسیایی اینچئون در سال 2014 بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه، مسئولین کمیته ملی المپیک با همان هزینه چهار سال گذشته مقدمات آماده سازی کاروان اعزامی به این دوره از رقابتها را فراهم ساختند که به لطف الهی در کیفیت مدال آوری حتی نتیجه ای بهتر از دوره قبل حاصل گردید.

3- توجه و تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری کمیته ملی المپیک را بر آن داشت تا کاروان ایران کاملا کیفی و با 90 ورزشکار کمتر نسبت به دوره قبل عازم بازیهای آسیایی گردد و علیرغم داشتن کاروانی کوچکتر از حیث مدال آوری بیشتر از دوره قبل مدال کسب کنیم.

4- بانوان ورزشکار ، محجبه و توانمند ایران اسلامی بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برای اولین بار توانستند علیرغم تمام محدودیت ها موفق به کسب 2 مدال طلای ارزشمند و مجموع 16 مدال گردند و در واقع نخستین مدال و آخرین مدال کاروان اعزامی کشورمان را کسب کنند.

5- در ادوارگذشته بازیها، بانوان ورزشکار ایرانی تنها در دو تا سه رشته موفق به حضور در فینال رقابتها می شدند ولی در این دوره از بازیها بانوان ورزشکار ایرانی در 8 رشته موفق به حضور در فینال رقابتها و کسب مدال شدند که این موضوع نوید موفقیت های روز افزون ورزش بانوان را می دهد.

6- در سنوات گذشته بازیها ایران تنها در 7 رشته اعزامی از مجموع 29 رشته موفق به کسب  مدال شد ولی در این دوره از مجموعه 22 رشته اعزامی در 11 رشته موفق به کسب مدال شدیم که این موضوع نیز نشن داد که ظرفیت مدال آوری در رشته های مختلف بالا رفته است.

7- در دوره گذشته بازیهای آسیایی 88 ورزشکار زن در قالب کاروان ورزشی ایران اسلامی حضور داشتند و توانستند 14 مدال بدست آورند ولی در این دوره تنها با 58 ورزشکار زن با کسب 16 مدال از بعد کیفی در مدال آوری بهتر از دوره قبل ظاهر شدیم.

8- کاروان ورزشی ایران برای نخستین بار در تاریخ بازیهای آسیایی در بخش زنان در رشته های کاراته و تیراندازی موفق به کسب مدال طلا شد و در بخش مردان نیز در تیرو کمان و دوچرخه سواری اولین طلاهای تاریخ حضورمان در بازیها بدست آمد.

 

فهرست کامل مدال آوران ایران در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون به شرح زیر است:


تیراندازی با کمان


کامپوند انفرادی: اسماعیل عبادی، مدال طلا

تیراندازی کامپوند تیمی، مدال برنز (تیم متشکل از امیر کاظم‌پور، اسماعیل عبادی، مجید قیدی)


تیراندازی


تپانچه بادی 10 متر: نجمه خدمتی، مدال طلا و نرجس امام قلی‌نژاد، مدال نقره

تپانچه تیمی 10 متر زنان: مدال نقره


دوومیدانی


پرتاب دیسک: احسان حدادی، مدال طلا

پرتاب وزنه: لیلا رجبی، مدال نقره


بسکتبال

مدال نقره


بوکس


وزن 81 کیلوگرم: احسان روزبهانی، مدال برنز

 وزن 91 کیلوگرم: علی مظاهری، مدال نقره

 وزن 91+ کیلوگرم: جاسم دلاوری، مدال نقره


قایقرانی


کایاک یک نفره، هزار متر: احمدرضا طالبیان، مدال نقره

کایاک دونفره، هزار متر: علی آقامیرزایی، سعید فضل‌الله، مدال نقره

کانو یک نفره 200 متر: عادل مجللی، مدال برنز

کایاک یک نفره 200 متر: آرزو حکیمی، مدال برنز

 اسلالوم انفرادی: سونیا گماری، مدال برنز

روئینگ یک نفره: محسن شادی، مدال طلا

روئینگ دونفره: سید مجتبی شجاعی، امیر رهنما، مدال برنز

روئینگ یک نفره: سولماز عباسی‌زاده، مدال برنز

روئینگ 4 نفره زنان: مدال برنز


دوچرخه سواری


 تایم تریل انفرادی: حسین عسگری، مدال برنز

 جاده: آروین معظمی، مدال نقره

کایرینگ: محمد دانشور، مدال طلا


شمشیربازی

سابر تیمی: مدال نقره (متشکل از سید علی اسماعیل‌زاده، فرزاد باهر، مجتبی عابدینی، محمد رهبری)


کبدی بانوان

مدال نقره


کبدی مردان

مدال نقره


کاراته


وزن 60- کیلوگرم: امیر مهدی‌زاده، مدال طلا

وزن 75- کیلوگرم: سعید حسنی‌پور، مدال طلا

وزن 61- کیلوگرم: فاطمه چالاکی، مدال برنز

وزن 68+ کیلوگرم: حمیده عباسعلی، مدال طلا

وزن 50- کیلوگرم: نسرین دوستی، مدال برنز


تکواندو 

58- کیلوگرم: فرزان عاشورزاده، مدال طلا

68- کیلوگرم: بهنام اسبقی، مدال طلا

74- کیلوگرم: مسعود حجی‌زواره، مدال طلا

80- کیلوگرم: مهدی خدابخشی، مدال طلا

53- کیلوگرم: سوسن حاجی‌پور، مدال برنز

73- کیلوگرم: فاطمه روحانی، مدال نقره

73+ کیلوگرم: اکرم خدابنده، مدال نقره


والیبال

مدال طلا


وزنه برداری


دسته 85 کیلوگرم: کیانوش رستمی، مدال نقره

 دسته 105+ کیلوگرم: بهداد سلیمی، مدال طلا


کشتی فرنگی


وزن 66 کیلوگرم: افشین بیایانگرد، مدال برنز

وزن 71 کیلوگرم: سعید عبدولی، مدال برنز

وزن 75 کیلوگرم: پیام بویری، مدال برنز

وزن 80 کیلوگرم: حبیب الله اخلاقی، مدال طلا

وزن 85 کیلوگرم: مجتبی کریم‌فر، مدال برنز

وزن 98 کیلوگرم: مهدی علیاری، مدال طلا

وزن 130 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده، مدال برنز


کشتی آزاد


وزن 61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور، مدال طلا

وزن 74 کیلوگرم: عزت الله اکبری، مدال نقره

وزن 86 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار، مدال طلا

وزن 97 کیلوگرم: رضا یزدانی، مدال طلا

وزن 125 کیلوگرم: پرویز هادی، مدال طلا


ووشو


ساندا وزن 65- کیلوگرم: محسن محمدسیفی، مدال طلا

ساندا وزن 70- کیلوگرم: سجاد عباسی، مدال برنز

ساندا وزن 75- کیلوگرم: حمیدرضا لادور، مدال نقره

ساندا وزن 52- کیلوگرم: الهه منصوریان، مدال نقره

 


 

 لوگوی جاکارتا

  

 هجدهمین دوره بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا

 

کاروان ورزشی کشورمان در حالی  با 378 ورزشکار از 30 فدراسیون در 42 رشته ورزشی در هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی شرکت کرد که  280 ورزشکار مرد و 98 ورزشکار زن از کشورمان عازم اندونزی شدکه البته برای نخستین بار در طول برگزاری بازیهای آسیایی این رقابتها در دو شهر جاکارتا و پالم بانگ برگزار گردید.
اگر چه برخی از رشته ها همچون اسکواش،سه گانه و... برای نخستین بار حضور در این بازیها را تجربه کرده بودند ولی کسب نخستین مدال طلای تیمی بانوان در رشته کبدی،مدال برنز تیم ملی واترپلو بعد از 44 سال، نخستین طلای سنگ نوردی،کسب مدال برنز تنیس روی میز بعد از ۵۲ سال و طلای دوی ۳هزار متر با مانع و اینکه در این بازیها سهراب مرادی در وزنه برداری رکورد بازی ها  و جهان را در یک ضرب و مجموع با مهار وزنه ۱۸۹ کیلوگرم بعد از 19 سال شکست تنها گوشه ای از موفقیت های کاروان اعزامی بود تا در مجموع ایران ۲۰ مدال طلا، ۲۰ نقره  و ۲۲ برنز و با رکورد 62 مدال  که نسبت به مجموع مدال ها در اینچئون بیشتر است در رده ششم رده بندی مدالها قرار گرفت.

 اسامی تمامی مدال آوران ایران در بازی های آسیایی جاکارتا
**کشتی ۱۲ نفر؛ ۵ طلا، ۳ برنز

حسن یزدانی وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد (طلا)
علیرضا کریمی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد (طلا)
پرویز هادی وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد (طلا)
محمدعلی گرایی وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی (طلا)
حسین نوری وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی (طلا)
رضا اطری وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد (برنز)
مهرداد مردانی وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی (برنز)
محمدرضا گرایی وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی (برنز)

**تکواندو؛ ۸ نفر، ۲ طلا، ۳ نقره، ۲ برنز

سعید رجبی وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم (طلا)
میرهاشم حسینی وزن منهای ۶۳ کیلوگرم (طلا)
امیرمحمد بخشی وزن منهای ۶۸ کیلوگرم (نقره)
کوروش بختیار تکواندو پومسه (نقره)
مرجان سلحشوری تکواندو پومسه (نقره)
فرزان عاشورزاده وزن منهای ۵۸ کیلوگرم (برنز)
ناهید کیانی وزن منهای ۴۸ کیلوگرم (برنز)


**ووشو؛ ۹ نفر، ۲ طلا، ۴ نقره

عرفان آهنگریان وزن منهای ۶۰ کیلوگرم (طلا)
محسن محمدسیفی ورزن منهای ۷۰ کیلوگرم (طلا)
الهه منصوریان وزن منهای ۵۲ کیلوگرم (نقره)
شهربانو منصوریان وزن منهای ۶۰ کیلوگرم (نقره)
فرود ظفری وزن منهای ۶۵ کیلوگرم (نقره)
زهرا کیانی ووشو تالو (نقره)

 

**کاراته؛ ۸ نفر، ۲ طلا، ۳ نقره، ۳ برنز

سجاد گنج زاده وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم (طلا)
بهمن عسکری وزن منهای ۷۵ کیلوگرم (طلا)
طراوت خاکسار وزن منهای ۵۵ کیلوگرم کاراته (نقره)
امیر مهدی زاده وزن منهای ۶۰ کیلوگرم کاراته (نقره)
رزیتا علیپور وزن منهای ۶۱ کیلوگرم کاراته (نقره)
ذبیح الله پورشیب وزن منهای ۸۴ کیلوگرم کاراته (برنز)
پگاه زنگنه وزن منهای ۶۸ کیلوگرم کاراته (برنز)
حمیده عباسعلی وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم کاراته (برنز)

**وزنه برداری؛ ۸ نفر، ۲ طلا، ۱ نقره، ۱ برنز

سهراب مرادی دسته ۹۴ کیلوگرم (طلا) 
بهداد سلیمی ۱۰۵ + کیلوگرم (طلا)
سعید علی حسینی ۱۰۵ + کیلوگرم وزنه برداری (نقره)
علی هاشمی دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه برداری (برنز)

**کبدی؛ ۲۴ نفر، ۲ طلا

تیم کبدی زنان (طلا)
تیم کبدی مردان (طلا)

**دوومیدانی؛ ۱۲ نفر، ۲ طلا، ۱ نقره

احسان حدادی پرتاب دیسک (طلا)
حسین کیهانی دو ۳ هزار متر با مانع (طلا)
امیر مرادی دوی ۱۵۰۰ متر (نقره)

**تیراندازی؛ ۱۹ نفر، ۱ برنز

مه لقا جام بزرگ تیراندازی سه وضعیت ۵۰ متر (برنز)

**قایقرانی؛ ۳۸ نفر، ۴ نقره، ۳ برنز

تیمی روئینگ سنگین وزن چهارنفره زنان (نقره)
نازنین ملایی روئینگ یک نفره سبک وزن (نقره)
تیمی روئینگ سبک وزن دونفره زنان (نقره)
هدیه کاظمی در کایاک یکنفره آب‌های آرام- قایقرانی (نقره)
روئینگ سنگین وزن دونفره زنان (برنز)
اسامی مدال آوران ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا

**تیروکمان؛ ۱۳ نفر، ۱ برنز

تیم میکس کامپوند (برنز)
**شنا، شیرجه و واترپلو؛ ۱۹ نفر، ۱ برنز

تیم ملی واترپلو (برنز)
**دوچرخه سواری؛ ۱۴ نفر، بدون دریافت مدال

**بسکتبال؛ ۱ نقره، ۱ برنز

تیم بسکتبال ایران (نقره)
تیم بسکتبال ۳ *۳ (برنز)
**والیبال سالنی و ساحلی؛ ۱ طلا

تیم والیبال ایران (طلا)
**بوکس؛ ۳ نفر، بدون دریافت مدال

**شمشیر بازی؛ ۱۱ نفر، ۱ نقره، ۱ برنز

تیمی اسحله سابر شمشیربازی (نقره)
علی پاکدامن…

اسامی تمام مدال‌آوران ایران در بازی‌های آسیایی 2018 به‌شرح زیر است:

* مدال طلا:
- محمدعلی گرایی (کشتی فرنگی)
- حسین نوری (کشتی فرنگی)
- حسن یزدانی (کشتی آزاد)
- علیرضا کریمی (کشتی آزاد)
- پرویز هادی (کشتی آزاد)
- عرفان آهنگریان (ووشو)
- محسن محمد سیفی (ووشو)
- بهمن عسگری (کاراته)
- سجاد گنج‌زاده (کاراته)
- میرهاشم حسینی (تکواندو)
- سعید رجبی (تکواندو)
- سهراب مرادی (وزنه‌برداری)
- بهداد سلیمی (وزنه‌برداری)
- حسین کیهانی (دوی 3 هزار متر)
- احسان حدادی (پرتاب دیسک)
- تیم ملی کبدی مردان
- تیم ملی کبدی بانوان
- الیاس علی‌اکبری (کوراش)
- رضا علیپور (سنگ‌نوردی)
- تیم ملی والیبال

* مدال نقره:
- فرود ظفری (ووشو)
- زهرا کیانی (ووشو)
- الهه منصوریان (ووشو)
- شهربانو منصوریان (ووشو)
- امیر مهدی‌زاد (کاراته)
- طراوت خاکسار (کاراته)
- رزیتا علیپور (کاراته)
- کوروش بختیار (تکواندو)
- امیرمحمد بخشی (تکواندو)
- مرجان سلحشوری (تکواندو)
- سعید علی‌حسینی (وزنه‌برداری)
- امیر مرادی (دوومیدانی)
- جعفر پهلوانی (کوراش)
- نازنین ملایی (روئینگ سبک‌وزن انفرادی بانوان)
- تیم روئینگ سبک‌وزن دونفره بانوان با ترکیب نازنین رحمانی و مریم امیدی پارسا
- تیم روئینگ چهارنفره سبک‌وزن بانوان با ترکیب مریم کرمی، مهسا جاور، نازنین رحمانی و مریم امیدی پارسا
- هدیه کاظمی (کایاک یک‌نفره 500 متر بانوان)
- تیم شمشیربازی سابر مردان با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران
- سعید ملایی (جودو)
- تیم ملی بسکتبال

* مدال برنز:
- مهرداد یزدانی (کشتی فرنگی)
- محمدرضا گرایی (کشتی فرنگی)
- رضا اطری (کشتی آزاد)
- ذبیح‌الله پورشیب (کاراته)
- پگاه زنگنه (کاراته)
- حمیده عباسعلی (کاراته)
- فرزان عاشورزاده (تکواندو)
- ناهید کیانی (تکواندو)
- علی هاشمی (وزنه‌برداری)
- قنبرعلی قنبری (کوراش)
- امید تیزتک (کوراش)
- تیم روئینگ دونفره بانوان‌ با ترکیب مریم کرمی و پریسا احمدی
- نبی رضایی (کانوی یک‌نفره 1000 متر مردان)
- تیم کایاک چهارنفره 500 متر مردان با ترکیب احمدرضا طالبیان، پیمان قوی‌دل، علی آقامیرزایی و امین بداغی
- علی پاکدامن (شمشیربازی)
- محمد بریمانلو (جودو)
- تیم تیراندازی میکس کامپوند با ترکیب نیما محبوبی و فرشته قربانی
- تیم بسکتبال سه‌نفره مردان
- تهمینه کربلایی (پنچاک سیلات)
- مه‌لقا جام‌بزرگ (تفنگ سه‌وضعیت 50 متر بانوان)
- نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)
- تیم ملی واترپلو.

 

 

 

جدول مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی

جاکارتا 2018

 

ردیف

رشته

طلا

نقره

برنز

1

کشتی

آزاد

5

-

3

حسن یزدانی

علیرضا کریمی

پرویز هادی

رضا اطری

فرنگی

محمد علی گرایی

حسین نوری

مهرداد مردانی

محمدرضا گرایی

2

ووشو

 

2

عرفان آهنگریان

محسن محمد سیفی

4

فرود ظفری

زهرا کیانی

الهه منصوریان

شهربانو منصوریان

 

3

 

کاراته

2

سجاد گنج زاده

بهمن عسگری

 

3

طراوت خاکسار

امیر مهدیزاده

رزیتا علیپور

3

حمیده عباسعلی

پگاه زنگنه

ذبیح الله پورشیب

4

 

تکواندو

2

سعید رجبی

میرهاشم حسینی

3

مرجان سلحشوری

کوروش بختیار

امیر محمد بخشی

2

فرزان عاشور زاده

ناهید کیانی

 

5

 

وزنه برداری

2

سهراب مرادی

بهداد سلیمی

1

سعید علی حسینی

1

سید علی هاشمی

 


6


دوومیدانی

2

احسان حدادی

حسین کیهانی

1

امیر مرادی

-

7

 

کبدی

2

تیم ملی مردان و زنان

 

 

8

کوراش

1

الیاس علی اکبری

 

1

جعفر پهلوانی

 

2

قنبرعلی قنبری

امید تیزتک

 

9

صعودهای ورزشی

1

رضا علیپور

 

0

0

10

         

والیبال

                   

1

 

 

11

 

روئینگ

0

3

تیم روئینگ چهار

نازنین ملایی

تیم دو نفره

1

تیم روئینگ دو نفره بانوان

 

12

کانو کایاک

0

1

هدیه کاظمی

2

کایاک ۴ نفره مردان

محمد نبی رضایی

13

شمشیربازی

 

0

1

 

1

 علی پاکدامن

14

جودو

 

0

1

1

15

بسکتبال 5.5

0

1

 

16

 

تیروکمان

0

0

1

17

بسکتبال 3.3

 

 

1

18

پنجاک سیلاب

0

0

1

19

تیراندازی

 

0

0

1

مه لقا جام بزرگ

20

تنیس روی میز

 

 

1

نوشاد عالمیان

21

واترپلو

 

 

1

22

هندبال

 

 

 

23

فوتبال

 

 

 

24

شنا

 

 

 

25

اسکواش

 

 

 

26

سوارکاری

 

 

 

27

جوجیتسو

 

 

 

28

 بوکس

 

 

 

29

والیبال ساحلی

 

 

 

30

تنیس

 

 

 

31

ژیمناستیک

 

 

 

32

شیرجه

 

 

 

33

سامبو

 

 

 

34

سه گانه

 

 

 

35

بدمینتون

 

 

 

36

پاراگلایدر

 

 

 

37

 سپک تاکرا

 

 

 

جمع کل مدالها

20

20

22

 

 

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.