"Technical Course for Coaches":

دوره فنی ویژه مربیان، آشنایی و همچنین روزآمد نمودن دانش فنی و علمی مربیان رشته های مختلف ورزشی المپیکی با حضور یک مربی بین المللی مورد تائید فدراسیون جهانی هر رشته در داخل، یکی از برنامه های حمایتی کمیسیون همبستگی المپیک – کمیته بین المللی المپیک می باشد. 
برگزاری دوره های فنی در هر سال میلادی محدود بوده (2 الی 3 دوره) و اختصاص دوره برای هر رشته ورزشی المپیکی، بر اساس درخواست فدراسیون ملی یا پیشنهاد کمیته ملی المپیک صورت می گیرد.
کمیته های ملی المپیک موظف هستند ابتدای هر چهار سال میلادی (مبنای برنامه ریزی کمیته بین المللی المپیک) دوره های درخواستی را به OS اعلام و همچنین حداقل شش ماه قبل از آغاز هر دوره مجددا با قید رشته ورزشی مورد نظر درخواست خود را تمدید نمایند. 
طول دوره 10 الی 15 روز می باشد. فدراسیون های ملی می توانند با هماهنگی قبلی با کمیته ملی المپیک کشورشان و همچنین مربی بین المللی مدعو، تعدادی از روزهای دوره را به مباحث داخلی یا تئوری رشته ورزشی خود اختصاص دهند. 
مربی بین المللی که مدرس اصلی دوره محسوب می گردد، ابتدا توسط فدراسیون ملی انتخاب، در صورت عدم تائید توسط IF یا OS، یا عدم امکان حضور آن مربی خاص، فدراسیون جهانی برای انتخاب مربی مناسب تصمیم خواهد گرفت. 
محتوای این دوره ها بیشتر بازآموزی و انتقال جدید ترین اطلاعات فنی رشته ورزشی در یک سطح است، در صورتیکه فدراسیون ملی تمایل به برگزاری دوره همراه با ارتقاء درجه مربیگری باشد، بایستی از ابتدا به کمیته ملی المپیک و فدراسیون جهانی مربوط اعلام تا مسیر خاص خود را طی نماید.
شرایط حضور در این دوره، انتخاب و معرفی حداکثر 25 نفر مربی از سوی فدراسیون ملی مربوط بر اساس سطح و شرایط دوره به کمیته ملی المپیک می باشد. مربیان معرفی شده موظف به حضور در تمامی ساعات دوره بوده و پس از تائید مربی بین المللی (مدرس) و کمیته ملی المپیک مجاز به دریافت گواهینامه می باشند.

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.