مدال آوران ایران در بازیهای آسیایی

مدال آوران ایران در بازیهای آسیایی
 

 اولین دوره - 1951، دهلی نو (هند)
- وزنه برداری:
محمود نامجو (طلا)
جعفر سلماسی (طلا)
حسن فردوس (طلا)
فیروز پژهان (طلا)
محمد حسن رهنوردی (طلا)
سید رسول رئیسی(طلا)
لئون کورکچیان(طلا)
علی میرزایی (نقره)
جلال منصوری (نقره)
هوشنگ اردوبادی (نقره)

- فوتبال:
 (مدال نقره)

- دو و میدانی:
(یک مدال طلا و یک مدال نقره): علی باغبانباشی

- بسکتبال:
(مدال برنز)

- شیرجه:
(یک مدال نقره و یک مدال برنز): تقی عسگری

دومین دوره - 1954 ، مانیل (فیلیپین)
- ایران غایب بود.

سومین دوره - 1958 ، توکیو (ژاپن)

- وزنه برداری:
جلال منصوری(طلا)
محمدحسن رهنوردی(طلا)
فیروز پژهان (طلا)
اسماعیل علم خواه(نقره)
محمود نامجو (نقره)
علی صفا سنبلی (نقره)
ابراهیم پیروی (نقره)
هنریک تمرز(برنز)

- کشتی آزاد :
امامعلی حبیبی(طلا)
غلامرضا تختی (طلا)
عباس زندی (طلا)
خلیل رعیت پناه(نقره)
جهانبخت توفیق (نقره)
نبی سروری (نقره)
غلامحسین زندی (برنز)
ناصر گیوه چی (برنز)
 
- مشت زنی:
وارزیک قازاریان(نقره)
سورن پیر جانیان(نقره)
لئون خاچاطوریان (نقره)
ایزار ایلخانوف(برنز)
امیر یاوری (برنز)
اکبر خوجینی (برنز)

- والیبال

(مدال نقره)

- دو و میدانی:
محمود خلیل رضوی (یک طلا و یک نقره)
علی باغبانباشی (دو برنز)
- تنیس روی میز مردان (یک برنز در قسمت تیمی)

- شیرجه:
حسین اعظمی: (برنز)
منوچهر فصیحی: (برنز)

- دوچرخه سواری:
 جعفر گل طلب( دو نقره)

چهارمین دوره - 1962 ، جا کارتا (اندونزی)

 - ایران شرکت نکرد.

پنجمین دوره - 1966 ، بانکوک (تایلند)

- وزنه برداری (3 طلا و4 برنز):
محمد نصیری(طلا)
پرویز جلایر (طلا)
منوچهر برومند (طلا)
محمد رضا ناصحی (برنز)
محمد عامی تهرانی (برنز)
اسماعیل درودیان (برنز)
رضا استکی (برنز)

- کشتی آزاد:
 عبد الله موحد(طلا)
منصور مهدی زاده(طلا)
اسکندر فیلابی (طلا)
علی اکبر حیدری(نقره)
محمد علی فرخیان(نقره)
محمد ابراهیم سیف پور(نقره)
حسین تهامی (نقره)
محمود معزی پور (نقره)

- دو و میدانی:
جلال کشمیری (یک نقره در پرتاب دیسک و یک برنز در پرتاب وزنه)
احمد میر حسینی (یک نقره در سه هزار متر با مانع)
تیمور غیاثی (یک برنز در پرش ارتفاع)

- والیبال مردان (مدال برنز)

- والیبال زنان (مدال برنز)

- فوتبال (مدال نقره)

- دوچرخه سواری (دو برنز):
اسماعیل حسینی یک مدال برنز در 4 هزار متر تعقیبی و مدال برنز یکصد کیلومتر تایم تریل تیمی.

- تنیس روی میز:
هوشنگ بزرگ زاده(یک برنز)

- تنیس (یک برنز):
 تقی اکبری در بخش انفرادی.

- مشت زنی:
ناصر آقایی(برنز)
 التفات طالبی(برنز)
آلوش عباسی (برنز)
حسین فتحیان پور(برنز)

ششمین دوره - 1970 ، بانکوک (تایلند)

- وزنه برداری:
محمد نصیری(طلا)
نصرالله دهنوی (طلا)
دانیل گیورگیز (نقره)
محمد رضا ناصحی(برنز)
ابراهیم پوردژم (برنز)
هوشنگ کارگرنژاد (برنز)

- کشتی آزاد:
ابراهیم جوادی(طلا)
محمد قربانی(طلا)
شمس الدین سید عباسی(طلا)
عبد الله موحد(طلا)
داریوش ذاکری (طلا)
اسکندر فیلابی (طلا)
محمد فرهنگ دوست(نقره) 
علی حاجیلو (نقره)
ابوالفضل انوری (برنز)

- دو و میدانی:
تیمور غیاثی (طلا در پرش ارتفاع)
جلال کشمیری (دونقره در پرتاب های دیسک و وزنه)

- دوچرخه سواری:
در یک صد کیلومتر تایم تریل تیمی نقره و در چهار کیلومتر تعقیبی تیمی مدال برنز.

- مشت زنی:
عمران حاتمی (نقره)
محمد ساروخانی (برنز)
غلامحسین پاک منش (برنز).

هفتمین دوره - 1974 ، تهران (ایران)

- کشتی فرنگی :
رحیم علی آ بادی(طلا)
حسین تورانیان(طلا)
اکبر یداللهی(طلا)
محمد دلیریان(طلا)
هاشم قنبری(طلا)
جلال کریمی(طلا)
بهرام مشتاقی (طلا)
اسکندر فیلابی (طلا)
خسرو نظافت دوست (نقره)

- کشتی آزاد (5 طلا، 4 نقره و یک برنز):
ابراهیم جوادی(طلا)
محسن فرح وشی(طلا)
منصور برزگر(طلا)
حمید علیدوستی (طلا)
اسکندر فیلابی (طلا)
سبحان روحی(نقره)
محمد خرمی(نقره)
رضا خرمی (نقره)
رضا سوخته سرایی (نقره)
محمد رضا نوایی (برنز)

- دو و میدانی مردان :
تیمور غیاثی (طلا در پرش ارتفاع)
جلال کشمیری (دو طلا در پرتاب های وزنه)
جلال کشمیری (دو طلا در پرتاب های دیسک)
محمد رضا انتظاری (دو نقره در 400 متر)
محمد رضا انتظاری (دو نقره در 800 متر)
سلمان حسام (یک برنز در پرتاب دیسک)
فرامرز آصف (یک برنز در پرش سه گام)
یک مدال برنز در دوی 400×4 متر امدادی تیمی.

- مشت زنی (3 طلا، دو نقره و 4 برنز):
شریف دلارام(طلا)
ماسیس هامبارسومیان (طلا)
عبدالرضا انداوه (طلا)
عبدالرضا انضاری(نقره)
جبار فعلی (نقره)
هاملت میناسیان(برنز)
فرشید انتقامی(برنز)
احمد پورافتخاری (برنز)
وارتکس پارسانیان (برنز)
مقام دوم تیمی.

- وزنه برداری (4 طلا، 3 نقره ویک برنز):
محمد نصیری(طلا)
علی والی(طلا)
هوشنگ کارگر نژاد (طلا)
اکبر شکراللهی (طلا)
نصرالله دهنوی(نقره)
ابراهیم پوردژم(نقره)
حافظ حسنی (نقره)
مهدی عطار اشرفی (برنز)

- واترپلو (طلا)

- دوچرخه سواری :
180 کیلومتر جاده تیمی (طلا)
100 کیلومتر تایم تریل تیمی (طلا)
400 متر مختلط تیمی (برنز)
خسرو حق گشا در 4000 متر انفرادی (برنز)
4000 متر تعقیبی تیمی (نقره)

- شمشیر بازی مردان (یک طلا، 3 نقره و 2 برنز):
 سابر تیمی (طلا)،
پیروز آدمیت دراپه انفرادی (نقره)،
اصغر پاشاپور در فلوره انفرادی (نقره)
فتحی در سابر انفرادی (نقره)
شفائی در سابر انفرادی (برنز)
فلوره تیمی (برنز)

- شمشیر بازی زنان :
فلوره تیمی (طلا)
اپه تیمی (طلا)
مهوش شفائی در فلوره انفرادی (نقره)
گیتی محبان در فلوره انفرادی (برنز)

- فوتبال: (طلا)

- تنیس مردان:
تقی اکبر (مدال نقره انفرادی)
علی مدنی (مدال نقره دوبل مردان)
کامبیز درفشی جوان (مدال نقره دوبل مردان)

هشتمین دوره - 1978 ، بانکوک (تایلند)

- ایران حضور نداشت.
 
نهمین دوره - 1982 ، دهلی نو (هند)

- کشتی آزاد :
محمد حسین محبی(طلا)
حسن محبی (طلا)
رضا سوخته سرایی (طلا)
محمد حسین دباغی (نقره)
عسکری محمدیان (نقره)
احمد رضایی(برنز)
محمود گنجی (برنز)

- وزنه برداری:
علی پاکیزه جمع (طلا)
مهران اسلام پور (نقره)
علی والی (نقره)

- دوچرخه سواری :
 100 کیلومتر تایم تریل تیمی (برنز)
 180 کیلومتر جاده تیمی (برنز)

دهمین دوره - 1986 ، سئول (کره جنوبی)

- کشتی آزاد :
عسکری محمدیان(طلا)
مجید ترکان (طلا)
علیرضا سلیمانی (طلا)
یعقوب نجفی جویبادی(نقره)
حسن محبی (نقره)
اکبر فلاح(برنز)
علی اکبر نژاد(برنز)
حسین محبی (برنز)
کاظم غلامی (برنز)

- کشتی فرنگی :
رضا سوخته سرایی(طلا)
رضا اندوز (نقره)
احد جوان صالح (برنز)
فریدون بهنام پور (برنز)

- دوچرخه سواری (یک طلا و یک برنز):
علی زنگی آبادی در 30 کیلومتر تعقیبی انفرادی (طلا)
مهرداد افشاریان در 4 کیلومتر انفرادی پیست (برنز)

- وزنه برداری (دو مدال برنز)

- جودو :
 مرتضی خدادای در 60 کیلوگرم(یک برنز)

- تکواندو:
ابراهیم قادری (طلا)
علی حاجی پور (نقره)

یازدهمین دوره - 1990 ، پکن (چین)

- کشتی آزاد :
اویس ملاح(طلا)
بهروز یاری (طلا)
رضا سوخته سرایی (طلا)
 رسول خادم (نقره)
آیت واگذاری (نقره)
جلیل جهانشاهی (برنز)
ایوب بنی نصرت (برنز)

- کشتی فرنگی :
حسن یوسفی افشار(نقره)
محمد نادری (نقره)
علیرضا لرستانی (نقره)
مجید سیم خواه(برنز)
احد پازاج (برنز)
مسعود قدیمی (برنز)

- دو ومیدانی :
منصور قربانی در پرتاب دیسک(یک برنز)

- مشت زنی :
علی اصغر کاظمی (نقره)
سیامک ورزیده(برنز)
ایرج کیا رستمی (برنز)

- فوتبال (مدال طلا)

دوازدهمین دوره - 1994 ، هیروشیما (ژاپن)

- بوکس:

ایوب پور تقی فرشچی (طلا)
محمدرضا صمدی  (نقره) وزن 91 کیلوگرم آقایان
انوشیروان نوریان  (برنز ) وزن 67 کیلوگرم آقایان
بهمن عزیزپور  (برنز) وزن 91 کیلوگرم آقایان

- سوارکاری:

(برنز تیمی) -  پرش
اسامی تیم :
داود بهرامی
عزت وجدانی
کاظم وجدانی
شاهرخ مقدم

- جودو:

محمود میران  (نقره) 95+ کیلوگرم آقایان
حسن احدپور  (برنز) 60 کیلوگرم آقایان

- کاراته: کمیته

مازیار فرید خمامی (طلا)
آرش جوانشیر   (نقره) 65 کیلوگرم آقایان
سعید آشتیانی   (نقره) 75 کیلوگرم آقایان
وحید خواجه حسینی  (برنز) 80 کیلوگرم آقایان

- تکواندو :       

فریبرز عسگری (طلا) 
ابراهیم سعادتی  (نقره) 76 کیلوگرم آقایان
فرزاد زرخش   (نقره) 83 کیلوگرم آقایان
مجید امین ترابی  (برنز) 83 کیلوگرم آقایان

- کشتی آزاد:

نادر رحمتی ،علی اکبر نژاد، بهروز یاری، رسول خادم، امیر رضا خادم، ابراهیم مهربان (طلا)

ایوب بنی نصرت (نقره) 100 کیلوگرم آقایان
اویس ملاح  (برنز) 57 کیلوگرم آقایان
رضا صفایی (برنز) 62 کیلوگرم آقایان

- کشتی فرنگی:

رضا سیم خواه (نقره) 48 کیلوگرم آقایان
حسن بابک (نقره) 90 کیلوگرم آقایان

سیزدهمین دوره - 1998 ، بانگکوک (تایلند)

 - کشتی آزاد (4 طلا، یک نقره ویک برنز):
امیر توکلیان(طلا)
علیرضا حیدری(طلا)
عباس جدیدی (طلا)
علیرضا رضایی (طلا)
بهنام طیبی (نقره)
محمد طلایی (برنز)

- کشتی فرنگی:
مهدی سبزعلی در 130 کیلوگرم(یک مدال طلا)

- تکواندو:
مهدی بی باک (طلا)
مجید افلاکی (نقره)
بیژن مقانلو(برنز)
مجید امین ترابی(برنز)
حسن اصلانی (برنز)
فوتبال (مدال طلا)

- دوچرخه سواری :
قادر میزبانی در 50 کیلومتر تایم تریل انفرادی (طلا)
امیر زرگری در 4 کیلومتر تایم تریل انفرادی (مدال برنز)

- وزنه برداری:
شاهین نصیری نیا (طلا)
محمد حسین برخواه(نقره)
کوروش باقری (نقره)
 سید مهدی پانزوان (برنز)
حسین رضا زاده (برنز)
شمشیر بازی: در سابر تیمی(یک برنز)

- مشت زنی :
محمد رضا صمدی (نقره)
روح الله حسینی (برنز)
دو ومیدانی (یک نقره و یک برنز):
حمید سجادی در 3000 متر با مانع (نقره)
جعفر باباخانی در همین ماده (برنز)

- کاراته :
علیرضا کتیرایی (طلا)،
علاءالدین نکویی فرد (نقره)
مهدی عموزاده (نقره)
علی شاملو زاده (نقره)

- جودو:
محمود میران (نقره)،
کاظم ساریخانی (برنز)
آرش  میراسماعیلی (برنز)
فرهاد معایی (برنز)

- ووشو:

حسین اوجاقی (نقره)

چهاردهمین دوره - 2002 ، بوسان (کره جنوبی)

-کشتی آزاد:
علیرضا حیدری (طلا)
علیرضا بیر(نقره)
عباس جدیدی (نقره)
مهدی حاجی زاده (برنز)
محمد رضایی (برنز)

- کشتی فرنگی:
 پرویز زیدوند(برنز)
مسعود هاشم زاده (برنز)
علیرضا غریبی(برنز)

- جودو:
مسعود حاجی آخوند زاده (طلا)
محمود میران ( یک نقره و یک برنز)
حامد ملک محمدی (برنز)
عباس فلاح (برنز)

- کاراته:
علیرضا کتیرایی (طلا)
مهران بهنام فر (طلا)
جاسم ویشگاهی(نقره)
حسن روحانی (نقره)
مهدی عمو زاده (نقره)

- تکواندو:
هادی ساعی (طلا)
بهزاد خداداد (نقره)
مجید افلاکی(برنز) 
پروانه محمد تقی پور طهرانی (برنز)

- والیبال:

 (مدال نقره)

- فوتبال:

(مدال طلا)

- ووشو :
حسین اوجاقی (طلا)
محمد آقایی (نقره)

- وزنه برداری :
حسین رضا زاده (طلا)
محمد حسین برخواه (نقره)
هادی پانزوان (نقره)
کوروش باقری (نقره)
سید مهدی پانزوان(برنز)
محمد علی فلاحتی نژاد(برنز)
حسین توکلی (برنز)

- دوچرخه سواری (یک نقره):
 4 کیلومتر تعقیبی تیمی

- دو ومیدانی (یک نقره):
 عباس صمیمی در پرتاب دیسک

- تیراندازی زنان (یک نقره):
 در تیراندازی از فاصله 10 متر تیمی

 
پانزدهمین دوره - 2006 ، دوحه (قطر)

- دوومیدانی:
‪ ۸۰۰‬متر : احسان مهاجر شجاعی(برنز)

- پرتاب دیسک:

 احسان حدادی (طلا

- بوکس :
محمد ستارپور(برنز)
مهدی قربانی (برنز)
علی مظاهری (طلا)
جاسم دلاوری (برنز)
 
- کانو و کایاک :
رضا رییسی (نقره)
عباس صیادی(نقره)

- شطرنج تیمی :
تیم ایران متشکل از احسان قائم مقامی ، الشن مرادی و آتوسا پورکاشیان (برنز)

- دوچرخه سواری
استقامت: مهدی سهرابی (نقره)
تایم تریل تیمی :
حسین اکبری ، علیرضا حقی، قادر میزبانی و عباس سعیدی تنها (نقره)
رشته مدیسن : (برنز)
مهدی سهرابی و امیر زرگری
رشته کایرین : (نقره)
حسین نجاتی ، عباس سعیدی تنها ، مهدی سهرابی و امیر زرگری
 
- فوتبال : (برنز)

عادل کلاه کج ،میلاد نوری ،پیمان منتظری  ،سیدجلال حسینی  ،علیرضا حقیقی  ،محمد نوری  ،جلال اکبری  ، محمد غلامین  ،مهرداد اولادی  ،حسین ماهینی  ،حسن رودباریان   ،احسان خرسندی  ،بهشاد یاورزاده   ،شیث رضایی  ،سعیدچاه جویی  ،محسن ارزانی  ،مهرداد پولادی  ، آرش برهانی  ،مازیار زارع  ،خسرو حیدری  ،

- شمشیربازی

اپه انفرادی :
علی یعقوبیان (برنز)

اپه تیمی:
سیامک عسگری (برنز)
 محمد رضایی (برنز)
حامد صداقتی(برنز)
علی یعقوبیان(برنز)
 
- هندبال : (برنز)
فرید علیمرادی  ،رسول دهقانی ،الله کرم استکی  ، علیرضا ربطی  ، مصطفی ساداتی  ،ایمان احسان نژاد ، حسین شهابی  ،علی اکبر خوش نویس  ، مسعود زهرابی ،پیمان صادقی ،حجت راه شناس ،سعید پورقاسمی  ،محمدرضا جعفرنیا  ،هانی زمانی  ،محمدرضا رجبی ،
 
- جودو
مسعود حاجی آخوند زاده (برنز)
آرش میراسماعیلی (نقره)
محمدرضا رودکی (نقره)
محمود میران (نقره)

- کاراته
حسین روحانی (طلا)
حسن روحانی (طلا)
سعید فرخی (برنز)
جاسم ویشگاهی (طلا)
اسماعیل ترک زاد (برنز)
 
- تکواندو
بهزاد خداداد (برنز)
علیرضا نصر آزادانی (برنز)
هادی ساعی (برنز)
مهدی بی‌باک (نقره)
یوسف کرمی (طلا)
مهدی نوایی (نقره)
مهروز ساعی( برنز)
افسانه شیخی (برنز)

- وزنه برداری
حسین رضازاده (طلا)

- کشتی آزاد
مراد محمدی (طلا)
علی اصغر بذری (طلا)
رضا یزدانی (طلا)
علیرضا حیدری (طلا)
فردین معصومی (نقره)

- کشتی فرنگی
جاسم امیری (نقره)
حمید ریحانی (برنز)
داود عابدین زاده (نقره)
مسعود هاشم زاده (نقره)
مهدی شربیانی (نقره)

- ووشو

جلیل عطایی( برنز)
علیرضا صحرانشین (نقره)
خسرو مینو (برنز)
 
- بسکتبال : (برنز)
مهدی کامرانی ،صمدنیکخواه بهرامی  ،علیرضا هنردوست  ،ایدین نیکخواه بهرامی  ،حامد حدادی  ،پویا تاجیک ،امیر امینی ،سامان ویسی  ،ایمان زندی  ،حامد آفاق  ،کرم احمدیان ،موسی نبی پور ،

 

شانزدهمین دوره بازی های آسیایی 2010 گوانگژو چین

دوو میدانی
1- سجاد مرادی 800 متر مردان )طلا(
2- احسان حدادی پرتاب دیسک )طلا(
3- سجاد مرادی 1500 مردان )نقره(
4- کاوه موسوی پرتاب چکش )نقره(
5- محمد صمیمی پرتاب دیسک) برنز(

بسکتبال
6- تیم ملی مردان) برنز(

بوکس
7- محمد ستار پور 75 کیلوگرم مردان )برنز(
8- علی مظاهری 91 کیلوگرم مردان )برنز(
9- روح الله حسینی 91 کیلوگرم مردان) برنز(

کانو/کایاک اسپرینت
10- احمدرضا طالبیان کایاک تک نفره1000 متر مردان )طلا(
11- شاهو ناصری کانو تک نفره 1000 متر مردان )نقره(
12- تیم ملی مردان کایاک چهار نفره تیمی 1000 متر مردان )برنز(

دوچرخه سواری جاده
13- حسین عسگری تایم تریل انفرادی مردان) برنز(

دوچرخه سواری پیست
14- مهدی سهرابی دورامتیازی مردان )برنز(
15- تیم ملی تیمی سرعت مردان )برنز(

هندبال
16- تیم ملی مردان ) نقره(

جودو
17- محمد رضا رودکی دسته آزاد )نقره(
18- محمد رضا رودکی 100 کیلوگرم) برنز(

کبدی
19- تیم ملی مردان) نقره(
20- تیم ملی زنان )برنز(

کاراته
21- جاسم ویشگاهی 84 کیلوگرم مردان )طلا(
22- زبیح الله پور شیب  84 کیلوگرم مردان )طلا(
23- فاطمه چالاکی 55 کیلوگرم زنان )برنز(
24- سمیرا ملکی پور 68 کیلوگرم زنان) برنز(

روئینگ
25- محسن شادی نقده سبک وزن تک نفره مردان )طلا(
26- تیم ملی زنان سبک وزن چهار نفره زنان )برنز(

  تیراندازی
27- الهه احمدی 50 متر سه وضعیت) نقره(
28- تیم ملی 10 متر زنان )نقره(
29- تیم ملی 50 متر سه وضعیت زنان )برنز(

تکواندو
30- محمد باقری معتمد 68 کیلوگرم مردان )طلا(
31- علیرضا نصر آزادنی 74 کیلوگرم مردان )طلا(
32- یوسف کرمی 87 کیلوگرم مردان )طلا(
33- راحله آسمانی 62 کیلوگرم زنان) نقره(
34- پریسا فرشیدی 67 کیلوگرم زنان )نقره(
35- سارا خوش جمال فکری 46 کیلوگرم زنان) برنز(
36- سمانه شش پری 53 کیلوگرم زنان )برنز(
37- سوسن حاجی پور 57 کیلوگرم زنان )برنز(
38- فرزاد عبدالهی 80کیلوگرم مردان) برنز(

والیبال
39- تیم ملی مردان )نقره(
وزنه برداری
40- بهداد سلیمی 105 کیلوگرم مردان )طلا(
41- مرتضی رضائیان 69 کیلوگرم مردان )نقره(
42- اصغر ابراهیمی 94 کیلوگرم مردان )نقره(
43- سجاد انوشیروانی 105 کیلوگرم مردان )برنز(

کشتی
44- امید نوروزی کشتی فرنگی 60کیلوگرم )طلا(
45- سجاد عبدولی کشتی فرنگی 66 کیلوگرم )طلا(
46- طالب نعمت پور کشتی فرنگی 84 کیلوگرم )طلا(
47- بابک قربانی کشتی فرنگی 96 کیلوگرم )طلا(
48- صادق گودرزی کشتی آزاد 74 کیلوگرم )طلا(
49- جمال میزایی کشتی آزاد 84 کیلوگرم )طلا(
50- رضا یزدانی کشتی آزاد 96 کیلوگرم )طلا(
51- مهدی تقوی کشتی آزاد 66 کیلوگرم )نقره(
52- فرشاد علیزاده کشتی فرنگی 74 کیلوگرم )برنز(
53- فردین معصومی کشتی آزاد 120 کیلوگرم )برنز(

ووشو
54- محسن محمد صیفی سانشو 60 کیلوگرم مردان) طلا(
55- خدیجه آزاد پور سانشو 75 کیلوگرم زنان )طلا(
56- حمیدرضا قلی پور سانشو 75 کیلوگرم مردان )طلا(
57- احسان پیغمبری چانگ کوان مردان )برنز(
58- الهه منصوریان سمیرمی سانشو 52 کیلوگرم زنان) برنز(
59- سجاد عباسی سانشو 70 کیلوگرم مردان )برنز(

  هفدهمین  دوره بازی های آسیایی 2014 اینچئون - کره جنوبی

 

تیراندازی با کمان

کامپوند انفرادی: اسماعیل عبادی، مدال طلا

تیراندازی کامپوند تیمی، مدال برنز (تیم متشکل از امیر کاظم‌پور، اسماعیل عبادی، مجید قیدی)

 

تیراندازی

تپانچه بادی 10 متر: نجمه خدمتی، مدال طلا و نرجس امام قلی‌نژاد، مدال نقره

تپانچه تیمی 10 متر زنان: مدال نقره

دوومیدانی

پرتاب دیسک: احسان حدادی، مدال طلا

پرتاب وزنه: لیلا رجبی، مدال نقره

بسکتبال

مدال نقره

بوکس

وزن 81 کیلوگرم: احسان روزبهانی، مدال برنز

 وزن 91 کیلوگرم: علی مظاهری، مدال نقره

 وزن 91+ کیلوگرم: جاسم دلاوری، مدال نقره

قایقرانی

کایاک یک نفره، هزار متر: احمدرضا طالبیان، مدال نقره

کایاک دونفره، هزار متر: علی آقامیرزایی، سعید فضل‌الله، مدال نقره

کانو یک نفره 200 متر: عادل مجللی، مدال برنز

کایاک یک نفره 200 متر: آرزو حکیمی، مدال برنز

 اسلالوم انفرادی: سونیا گماری، مدال برنز

روئینگ یک نفره: محسن شادی، مدال طلا

روئینگ دونفره: سید مجتبی شجاعی، امیر رهنما، مدال برنز

روئینگ یک نفره: سولماز عباسی‌زاده، مدال برنز

روئینگ 4 نفره زنان: مدال برنز

دوچرخه سواری

 تایم تریل انفرادی: حسین عسگری، مدال برنز

 جاده: آروین معظمی، مدال نقره

کایرینگ: محمد دانشور، مدال طلا

شمشیربازی

سابر تیمی: مدال نقره (متشکل از سید علی اسماعیل‌زاده، فرزاد باهر، مجتبی عابدینی، محمد رهبری)

کبدی بانوان

مدال نقره

کبدی مردان

مدال نقره

کاراته

وزن 60- کیلوگرم: امیر مهدی‌زاده، مدال طلا

وزن 75- کیلوگرم: سعید حسنی‌پور، مدال طلا

وزن 61- کیلوگرم: فاطمه چالاکی، مدال برنز

وزن 68+ کیلوگرم: حمیده عباسعلی، مدال طلا

وزن 50- کیلوگرم: نسرین دوستی، مدال برنز

تکواندو

58- کیلوگرم: فرزان عاشورزاده، مدال طلا

68- کیلوگرم: بهنام اسبقی، مدال طلا

74- کیلوگرم: مسعود حجی‌زواره، مدال طلا

80- کیلوگرم: مهدی خدابخشی، مدال طلا

53- کیلوگرم: سوسن حاجی‌پور، مدال برنز

73- کیلوگرم: فاطمه روحانی، مدال نقره

73+ کیلوگرم: اکرم خدابنده، مدال نقره

والیبال

مدال طلا

وزنه برداری

دسته 85 کیلوگرم: کیانوش رستمی، مدال نقره

 دسته 105+ کیلوگرم: بهداد سلیمی، مدال طلا

 

کشتی فرنگی

وزن 66 کیلوگرم: افشین بیایانگرد، مدال برنز

وزن 71 کیلوگرم: سعید عبدولی، مدال برنز

وزن 75 کیلوگرم: پیام بویری، مدال برنز

وزن 80 کیلوگرم: حبیب الله اخلاقی، مدال طلا

وزن 85 کیلوگرم: مجتبی کریم‌فر، مدال برنز

وزن 98 کیلوگرم: مهدی علیاری، مدال طلا

وزن 130 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده، مدال برنز

کشتی آزاد

وزن 61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور، مدال طلا

وزن 74 کیلوگرم: عزت الله اکبری، مدال نقره

وزن 86 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار، مدال طلا

وزن 97 کیلوگرم: رضا یزدانی، مدال طلا

وزن 125 کیلوگرم: پرویز هادی، مدال طلا

ووشو

ساندا وزن 65- کیلوگرم: محسن محمدسیفی، مدال طلا

ساندا وزن 70- کیلوگرم: سجاد عباسی، مدال برنز

ساندا وزن 75- کیلوگرم: حمیدرضا لادور، مدال نقره

ساندا وزن 52- کیلوگرم: الهه منصوریان، مدال نقره

 

 

 

 

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.