کمیسیون آموزش و پژوهش

کمیسیون آموزش و پژوهش المپیک
 
مأموریت کمیته های ملی المپیک بر اساس ماده 27 منشور کمیته بین المللی المپیک، ترویج و حفاظت از ارزشهای نهضت المپیک در کشور متبوع میباشد. بدین منظور کمیسیون آموزش المپیک بر اساس ماده 26 اساسنامه کمیته ملی المپیک در جهت پیشبرد اهداف کمیته بین المللی المپیک تشکیل می گردد.
اهداف این کمیسیون، توسعه اصول پایه و ارزش های المپیزم در کشور، بخصوص در بخش ورزش و آموزش از طریق ترویج برنامه های آموزشی المپیک در کلیه سطوح مدارس، مؤسسات تربیت بدنی و ورزش و دانشگاه ها، همچنین پیشنهاد ایجاد مؤسساتی که به طور اختصاصی وظیفه آموزش المپیک را بر عهده دارند مانند آکادمی ملی المپیک، موزه ورزش، المپیک، پارالمپیک و ترویج دیگر برنامه های مرتبط با نهضت المپیک می باشد.
اعضای کمیسیون: 
رئیس: دکتر فضل الله باقرزاده
دبیر:  مریم بیات
اعضاء:
دکتر معصومه شجاعی
دکتر عبدالحمید احمدی
دکتر رضا رجبی
دکتر قراخانلو
دکتر رهنمای رودپشتی
دکتر رواسی
دکتر شهبازی
دکتر حمیدی
دکتر خلیلی
دکتر علی نژاد
دکتر کامبیز مرادی
 

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.