دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی

عکاس: جاوید نیک پور

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 12

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 11

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 10

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 9

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 8

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 7

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 6

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 5

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 4

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 3

Meeting with the president of the Asian Athletics Federation - Photo: Javid Nikpour

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 12
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 12
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 12
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 11
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 11
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 11
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 10
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 10
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 10
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 9
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 9
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 9
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 8
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 8
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 8
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 7
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 7
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 7
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 6
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 6
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 6
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 5
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 5
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 5
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 4
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 4
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 4
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 3
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 3
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 3
Meeting with the president of the Asian Athletics Federation - Photo: Javid Nikpour
Meeting with the president of the Asian Athletics Federation - Photo: Javid Nikpour
Meeting with the president of the Asian Athletics Federation - Photo: Javid Nikpour
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 1
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 1
دیدار روسای کمیته ملی المپیک با رییس فدراسیون آسیایی دوومیدانی 1

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.