شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران

سومین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 12تیر97

هشتمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 1آبان 97

نهمین جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 29 آبان 97

دهمین جلسه تاریخ شفاهی2مورخ بهمن 97

یازدهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 20 فروردین 98

دوازدهمین جلسه شواری سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران

سیزدهمین جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران

چهاردهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 16 مهرماه 98

پانزدهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 24 دی ماه 98

شانزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 16 اردیبهشت 99

هفدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 20 خرداد 99

هجدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 4 آذر 99

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
سومین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 12تیر97
سومین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 12تیر97
سومین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 12تیر97
هشتمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 1آبان 97
هشتمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 1آبان 97
هشتمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 1آبان 97
نهمین جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 29 آبان 97
نهمین جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 29 آبان 97
نهمین جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 29 آبان 97
دهمین جلسه تاریخ شفاهی2مورخ بهمن 97
دهمین جلسه تاریخ شفاهی2مورخ بهمن 97
دهمین جلسه تاریخ شفاهی2مورخ بهمن 97
یازدهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 20 فروردین 98
یازدهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 20 فروردین 98
یازدهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 20 فروردین 98
دوازدهمین جلسه شواری سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران
دوازدهمین جلسه شواری سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران
دوازدهمین جلسه شواری سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران
سیزدهمین جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران
سیزدهمین جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران
سیزدهمین جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران
چهاردهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 16 مهرماه 98
چهاردهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 16 مهرماه 98
چهاردهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 16 مهرماه 98
پانزدهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 24 دی ماه 98
پانزدهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 24 دی ماه 98
پانزدهمین جلسه تاریخ شفاهی مورخ 24 دی ماه 98
شانزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 16 اردیبهشت 99
شانزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 16 اردیبهشت 99
شانزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 16 اردیبهشت 99
هفدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 20 خرداد 99
هفدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 20 خرداد 99
هفدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 20 خرداد 99
هجدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 4 آذر 99
هجدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 4 آذر 99
هجدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 4 آذر 99

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.