کمیسیون زنان و ورزش

کمیسیون زنان و ورزش

کمیسیون زنان و ورزش کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، براساس سیاست های کمیته بین المللی المپیک و با استناد به مصوبه مورخ 13/12/1379 هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با اهداف:

- حفظ عزت، حرمت، کرامت و ارزش های اجتماعی و فرهنگی زنان
- ترویج و ایجاد فرصت های برابر جهت مشارکت زنان در برنامه های المپیک
- تلاش در جهت تحقق برابری جنسیتی
- توسعه مهارت های زنان در مدیریت و رهبری در جنبش المپیک
- توان افزایی زنان و دختران در حوزه قهرمانی و مدیریت ورزشی تشکیل شده است.

 

1 مهین فرهادی زاد رئیس
2 سارا مهرانی         دبیر
3 الهه عرب عامری عضو
4 فریده شجاعی عضو
5 افسانه شمشکی عضو
6 طاهره مظلومی عضو
7 محمدرضا پوریا عضو
8 سارا کشگر عضو
9 حسین اکبری یزدیعضو
10 الهام جعفری عضو
11 شادی پریدر        عضو

 

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.