• اسلایدر 2
 • اسلایدر 4
 • اسلایدر 3
 • اسلایدر 1
تصویر زمینه

شمارش معکوس - بازیهای المپیک 2020 توکیو

شمارش معکوس - بازیهای آسیایی 2022 هانگژو

گزارش تصویری

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 26

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 25

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 24

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 23

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 22

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 21

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 20

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 19

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 18

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 17

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 16

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 15

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 14

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 13

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 12

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 11

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 10

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 9

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 8

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 7

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 6

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 5

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 4

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 3

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 2

 • دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک با وزیر ورزش آذربایجان 1

Loading

ویدئو


سایت های مرتبط

 

لوگوش موزه

لوگوی آکادمی ملی المپیک
لوگوی تاریخ شفاهی

کمیسیونها

 مدیریت و برنامه ریزی
بازاریابی
 رسانه ها
 فرهنگی ورزشی
 ورزش همگانی
 محیط زیست و ورزش

کمیسیونها

ورزشکاران 
 پزشکی ورزشی
 روانشناسی ورزشی
 صلح و ورزش
 اخلاق
 توریسم ورزشی

تبلیغات

اسب سواری  
 

روز المپیک

روز المپیک

حامیان

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.