کمیسیون صلح و ورزش

کمیسیون صلح و ورزش 
 
نظر به جایگاه و ظرفیت ورزش و مسابقات ورزشی در کاهش تنش ها و منازعات از یک سو و گسترش صلح و دوستی از سوی دیگر، بویژه با کاربست راهکارهای مناسب و سیاست های مدبرانه در  کمک به رفع کشمکش های محلی، منطقه ای، و بین المللی، " کمیسیون صلح و ورزش" در زمره یکی از کمیسیونهای کمیته ملی المپیک می باشد که با تکیه بر روح و آموزه های المپیزم با هدف توسعه گفتمان  جهانی صلح و عدالت و ارتقاء روابط بین الملل در ایفای نقش دیپلماسی عمومی و تعامل با دیگر کشورهای جهان با اشاعه ارزش ها و باورهای فرهنگ ایرانی / اسلامی از طریق قدرت ورزش، فعالیت می نماید. 
اعضاء: 
رئیس: حمیدرضا عارف 
دبیر: سولماز حاج رضایی 
علی دایی
مجتبی مقصودی
کاوه صدقی
ندا شهرزاد
علی قدمیاری
اعضا افتخاری: سعیده یراقی، رضا شجیع، طاهری 
 

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.