منابع بیشتر

 

Online resources

 

- H-Oral Histoty discussion thread, ‘Conducting oral history interviews remotely’, https://networks.h-net.org/node/16738/discussions/6031284/conductingoral-history-interviews-remotely

- London Transport Museum, ‘Contemporary Collecting: an ethical toolkit for museum practitioners’, https://www.ltmuseum.co.uk/collections/projectspartnerships/documentary-curators

- Museums Association, ‘Covid-19: the ethics on contemporary collecting’, https://www.museumsassociation.org/ethics/03042020-code-of-ethics-covid19-contemporary-collecting-statement

- Oral History Association-Archives Interest Group collaborative document, ‘Resources, examples, group experience to draw on to prepare Guidelines for Remote Oral History Interviewing’, https://docs.google.com/document/d/1PSTjlzQuqcADjFs6QWm7VZaNNtIjVJwg 1AsN1EsrIyU

- J. Towne, ‘Recording During The Coronavirus Pandemic’, https://transom.org/2020/recording-during-the-coronavirus-pandemic /

 - Vermont Folklife Center, ‘Recording Interviews Remotely’, https://www.vermontfolklifecenter.org/remote-recording

 

 Remote interviewing at a time of crisis

 

- V. Berridge and S. Taylor, ‘The problems of commissioned oral history: the swine flu “crisis” of 2009’, Oral History, 2019, vol. 47, no. 2, pp. 86-94 .

- Bolderston, ‘Conducting a Research Interview’, Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, vol. 43, no. 1, 2012, pp. 66-76. https://doi.org/10.1016/j.jmir.2011.12.002

- M. Cave, ‘Through Hell and High Water: New Orleans, August 29–September 15, 2005’, The Oral History Review, 2008, vol. 35, no. 1, pp. 1-10 .

- M. Cave and S. M. Sloan (eds), Listening on the Edge: Oral History in the Aftermath of Crisis, New York, Oxford University Press, 2014 .

- V. Chhabra, ‘Connecting care competencies and culture during disasters’, Journal of Emergencies, Trauma, and Shock, 2009, vol. 2, no. 2, pp. 95-98. https://doi.org/10.4103/0974-2700.50743

- R. Featherstone, B. Lyon, A. Ruffin, ‘Library roles in disaster response: An oral history project by the National Library of Medicine’, Journal of the Medical Library Association, 2008, vol. 96, no. 4, pp. 343-50. https://doi.org/10.3163/1536-5050.96.4.009

- M. Firouzkouhi, A. Zargham-Boroujeni, M. Kako, A. Abdollahimohammad, ‘Experiences of civilian nurses in triage during the Iran-Iraq War: An oral history’, Chinese Journal of Traumatology, 2017, vol. 20, no. 5, pp. 288-92. https://doi.org/10.1016/j.cjtee.2017.07.002

- C. Hamilton, ‘On being a “good” interviewer: empathy, ethics and the politics of oral history’, Oral History, 2008, vol. 36, no. 2, pp. 35-43 .

- N. V. Hay-Gibson, ‘Interviews via VoIP: Benefits and Disadvantages within a PhD study of SMEs’, Library and Information Research, 2009, vol. 33, no. 105. https://doi.org/10.29173/lirg111

- K. Holmes, ‘Does It Matter If She Cried? Recording Emotion and the Australian Generations Oral History Project’, The Oral History Review, 2017, vol. 44, no. 1, pp. 56-76 .

- M. Klempner, ‘Navigating life review interviews with survivors of trauma’ in R. Perks and A. Thomson (eds), The Oral History Reader, 2nd edition, London, Routledge, 2006, pp. 202-06 .

- D. Jones, ‘Distressing histories and unhappy interviewing’, Oral History, 1998, vol. 26, no. 2, pp. 49-56 .

- L. E. Lassiter, B. A. Hoey, E. Campbell, E. (eds), I'm afraid of that water: A collaborative ethnography of a West Virginia water crisis, Morgantown, West Virginia University Press, 2020 .

- D. Laub, ‘Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening’, in S. Felman, Shoshana and D. Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York, Routledge, 1992, pp. 57-74 .

- C. Lunsford Mears, ‘A Columbine Study: Giving Voice, Hearing Meaning.’ The Oral History Review, 2008, vol. 35, no. 2, pp. 159–75 .

- M. Marshall Clark, ‘Case Study: Field Notes on Catastrophe: Reflections on the September 11, 2001 Oral History Memory and Narrative Project’, in Donald A Ritchie, Oxford Handbook of Oral History, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 255-64 .

- M. Marshall Clark, ‘The September 11, 2001, Oral History Narrative and Memory Project: A First Report, The Journal of American History 89, 2002, no. 2. https://doi.org/10.2307/3092175

- E. McCarthy, ‘“Is oral history good for you?” Taking oral history beyond documentation and into a clinical setting: first steps’, The Oral History Review, 2010, vol. 37, no. 2, pp. 159-69

- J. A. Navarro, ‘A Tale of Many Cities: A Contemporary Historical Study of the Implementation of School Closures during the 2009 pA(H1N1) Influenza Pandemic’, Journal of Health Politics, Policy and Law, 2016, vol. 41, no. 3, pp.393421. https://doi.org/10.1215/03616878-3523958

- S. M. Oltmann, ‘Qualitative Interviews: Methodological Discussion of the Interviewer and Respondent Contexts’, Forum: Qualitative Social Research, 2016, vol. 17, no. 2, art. 15. http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/2551

- D. R. Penner, ‘Assault Rifles, Separated Families, and Murder in Their Eyes: Unasked Questions after Hurricane Katrina’, Journal of American Studies, 2010, vol. 44, no. 3, pp. 573–99. https://doi.org/10.1017/S0021875810001246

- Portelli, The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History, Albany, State University of New York Press, 1991 .

- J. Preston, ‘Collecting personal accounts of the Lewes floods of October 2000’, Oral History, 2002, vol. 30, no. 2, pp. 79-84 .

- R. Reynolds, ‘Trauma and The Relational Dynamics of Life-History Interviewing’, Australian Historical Studies, vol. 43, no. 1, 2012, pp. 78-88. https://doi.org/10.1080/1031461X.2011.645842

- W. Rickard, ‘Oral history: “More dangerous than therapy?” Interviewees’ reflections on recording traumatic and taboo issues’, Oral History, 1998, vol. 26, no. 2, pp. 38-48. https://www.ohs.org.uk/journal/ohj-50 /

- M. Schober, ‘The future of face-to-face interviewing’, Quality Assurance in Education, 2018, vol. 26, no. 2, pp. 290-302. https://doi.org/10.1108/QAE-062017-0033

- S. Sloan, ‘Oral History and Hurricane Katrina: Reflections on Shouts and Silences’, The Oral History Review, 2008, vol. 35, no. 2, pp. 176-86 .

- K. Wilson, B. Roe, L. Wright, ‘Telephone or face-to-face interviews?: a decision made on the basis of a pilot study’, International Journal of Nursing Studies, 1998, vol. 35, no. 6, pp. 314-21. https://doi.org/10.1016/S0020-7489(98)00044-3

- S. Vogl, ‘Telephone Versus Face-to-Face Interviews: Mode Effect on Semistructured Interviews with Children’, Sociological Methodology, 2013, vol. 43, no. 1, pp. 133-77 .

- V. R. Yow, ‘Ethics and interpersonal relationships in oral history research’, The Oral History Review, 1995, vol. 22, no. 1, pp. 51-66 .

- V. R. Yow, ‘What can oral historians learn from psychotherapists?’, Oral History, 2018, vol. 46, no. 1, pp. 33-41

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.