کمیسیون همبستگی و ترویج ارزشهای المپیک

کمیسیون همبستگی و ترویج ارزشهای المپیک 
 
 
کمیسیون همبستگی و ترویج ارزشهای المپیک کمیته ملی المپیک جمهموری اسلامی ایران در راستای قوانین و مقررات و برنامه های همبستگی المپیک IOC  و با هدف توسعه و ترویج اهداف المپیزم و اشاعه  ارزش های مندرج در منشور المپیک تشکیل گردیده است.
سیاست گذاری، نیازسنجی و اولویت بندی برنامه های مورد نیاز سالیانه برای توسعه و ترویج المپیزم، برنامه های آموزشی و فنی موردنیاز برای ورزشکاران، آموزش مربیان و مدیران ورزشی جهت تصویب در هیئت اجرایی و بررسی و تطبیق برنامه های همبستگی المپیک NOC با برنامه های کمیسیون همبستگی المپیک IOC در کنار نظارت بر کلیه فعالیت های همبستگی المپیک NOC در بخش های مختلف در برگزاری برنامه های آموزش موردنیاز ورزشکاران، آموزش مربیان و مدیران ورزشی و توسعه و ترویج اهداف المپیزم از جمله رسالتهای این کمیسین می باشد .
 
اعضای کمیسیون : 
دکتر فرزانه ترکان  - رئیس 
بهرام افشارزاده – عضو 
دکتر سیما لیموچی – عضو 
دکتر فریده اشرف گنجویی- عضو 
دکتر حمیرا اسدی – عضو 
دکتر فریده شریفی فر- عضو 
دکتر امیر حاج قاسم – عضو 
نسرین رضایی – دبیر
 

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.