مراسم افتتاحیه پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 10

مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 9

مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 8

مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 7

مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 6

مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 5

مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 4

مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 3

مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 2

مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

مراسم افتتاحیه پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 10
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 10
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 10
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 9
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 9
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 9
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 8
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 8
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 8
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 7
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 7
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 7
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 6
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 6
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 6
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 5
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 5
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 5
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 4
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 4
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 4
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 3
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 3
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 3
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 2
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 2
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 2
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 1
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 1
مراسم افتتاحیه در پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی 1

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.