کمیسیون حقوقی

کمیسیون حقوقی

ارتقاء سطح حقوق ورزشی و نگاه تخصصی به این رشته از حقوق در شرایط کنونی ورزش کشور یک ضرورت غیر قابل انکار است و با توجه به نیاز جامعه ورزشی  به عملکرد درست حقوقی در مناسبات داخلی و بین المللی بین اشخاص ورزشی ( اعم از حقیقی و حقوقی) و لزوم عملکرد مطابق با نظم و مقررات ورزشی در مسابقات داخلی و  بین المللی، ضرورت وجود کمیسیون حقوقی و پرداختن به روابط حقوقی و الزامات قانونی در جامعه بزرگ ورزش کشور جمهوری اسلامی ایران  را دو چندان می نماید . کمیسیون حقوق ورزشی به عنوان یک مقام مشورتی ، مطابق مواد 24 و 25 بخش هشتم و ماده 32 بخش دهم اساسنامه کمیته ملی لمپیک و به منظور اجرای وظایفی که در اساسنامه به این کمیسیون محول گردیده است ، فعالیت می نماید .

اعضای کمیسیون:

1.      دکتر نادر شکری

2.      دکتر سید قاسم زمانی

3.      دکتر حمیدرضا آدابی

4.      دکتر جلیل مالکی

5.    دکتر امیر ساعد وکیل 

6.      جناب آقای اسماعیل حسن زاده

7.      جناب آقای مرتضی فلاح

8.      جناب آقای روزبه وثوق احمدی

9.      سرکار خانم بدرالملوک کهرنگی

10.  سرکار خانم زهرا ارسنگ

11.   امیر صدیقی (دبیر)

12.  دکتر علی دادگر (رییس)

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.