درباره تاریخ شفاهی ورزش ایران

 
تاریخ شفاهی آخرین و بزرگترین کشف بشر در عرصه معرفت تاریخی‌است. تا پیش ازاین، عمدتا آدمی برای فهم و تفسیر پیشینه جوامع بشری یا به برداشت مورخانه از رخدادها وروایات ایشان از شاهدان رخدادهای تاریخی یا اسناد و گزارش‌های  اداری و اجتماعی که با هدفی غیر تاریخی تولید شده‌بودند دسترسی داشت. اما از نیمه دوم قرن بیستم، معرفت تاریخی افقی نوین برای فهم و تفسیر رخدادهای تاریخی را تجربه کرد که تا پیش از آن مغفول بود، تاریخ شفاهی!

به دیگر سخن، در کناردو منبع پیشین سومین منبع معرفتی تاریخی به کمک بشر آمد تا زاویای پیشینه خودرا بیش از پیش دریابد. همسو با این افق معرفتی نوین، پرتوافکنی به ابعادی فراتر از عرصه قدرت و سیاست نیز درمورد توجه قرارگرفت. یعنی اگر تا دهه‌های نزدیک به روزگار ما وجه غالب معرفت تاریخی معطوف به رخدادهای بزرگ سیاسی، مانند تغییر حکومت ها، انقلاب ها و جنگ‌ها بود، اما کشف تاریخ شفاهی موجب شد بر عرصه‌های کمتر دیده شده حیات جمعی بشری توجه شود. در یک تعریف عام از تاریخ شفاهی، شاید بتوان تاریخ شفاهی را «گزارشِ تجربه ها و احساسات مردمی که در تاریخ نام و نشانی نداشته و ندارند» تعریف کرد.براین مبنا، تاریخ شفاهی ورزش که با تکیه بر اصول و روش‌های پذیرفته شده رشته تاریخ پرتوافکنی می‌شود، گزارش همه کسانی است که اگر به سراغشان نرویم نام ونشان تاریخی از آنها باقی نخواهدماند. 

در تاریخ شفاهی ورزش نیز همانند دیگر عرصه‌های زندگی اجتماع ، راویان در پرتو دانش و پرسش های مورخانه مصاحبه کنندگان، روایتی دقیق تر از  رویدادها دیدگاه‌های خود و دیدگاه های مختلف را ارائه می دهند و بر غنای دانش تاریخی یک سرزمین و نهایتا جامعه جهانی می افزایند. هنگامی تاریخ شفاهی ورزش، تصویری دقیق تر و دقیق تر از گذشته دراختیار ما قرار می دهد که روایات شفاهی گنشگران ورزشی اعم از قهرمانان و داوران و مدیران و هواداران با کمک  اطلاعات  مندرج در پرونده های عمومی، اطلاعات آماری، عکس ها، نقشه ها، نامه ها، خاطرات و سایر مطالب تاریخی تقویت شود.

تاریخ شفاهی ورزش ایران راویان تاریخی را قادر می سازد تا خاطرات خود را با کلمات خود، با صدا وتصویرخود، از طریق درک خود از آنچه اتفاق افتاده اند،برای نسل امروز و فردا به اشتراک بگذارند. توجه دقیق به حفظ و ضبط صدا وتصویر راویان ورزش تاریخ شفاهی ، همه مارا قادر می سازد برای آیندگان  میراثی درخور به جای بگذاریم. بدان سبب که نسل‌‌های امروز و فردا ناگزیر بر اساس تجارب خود ما  قضاوت خواهند کرد و تاریخ شفاهی این امکان را فراهم می‌کند که آیندگان واقع بینانه تر درباره گذشتگان بیاندیشند. 

در پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران با رویکرد بالا این برنامه ها درکارقرارگرفت.....

 

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.