کمیسیون محیط زیست

کمیسیون محیط زیست و ورزش

هدف : ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست از طریق ورزشکاران       

کمیسون

 

<<< جشنواره انتخاب برترین آثار علمی حوزه مدیریت پایدار در ورزش >>>

 

گزارش عملکرد کمیسیون محیط زیست -1396- 1399

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مهرافزا منوچهری

رئیس کمیسیون

2

خانم سپیده خوشبختی

دبیر کمیسیون

3

دکتر هومن بهمن پور

عضو کمیسیون

4

دکتر داوود شجاعی زاده

عضو کمیسیون

5

دکترمهدی امیدی جعفری

عضو کمیسیون

6

دکتر آرش یوسفی

عضو کمیسیون

7

دکتر نرگس تقی زاده

عضو کمیسیون

8

دکتر علیرضا الهی

عضو کمیسیون

9

کیمیا باقرزاده 

عضو کمیسیون

 10  ناهید کریمی   عضو کمیسیون 
 11  علی توفیق خطاب   عضو کمیسیون 
 12  شینا انصاری   عضو کمیسیون 
 13  محمد امین فیض آبادی   عضو کمیسیون 
 14  محمد امین عارف نیا   عضو کمیسیون 

 

 دستورالعمل محیط زیستی مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب 

کتاب راهنمای کاربردی ورزش و محیط زیست

کنفرانس ورزش

شیوه نامه ورزشی محیط زیست 

راهنمای کاربردی ورزش و محیط زیست 

ورزش و محیط زیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.