مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 34

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 34

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 31

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 31

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 32

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 32

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 33

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 33

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 30

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 30

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 29

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 29

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 28

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 28

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 27

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 27

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 26

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 26

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 25

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 25

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 24

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 24

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 23

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 23

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 22

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 22

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 21

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 21

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 20

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 20

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 19

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 19

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 18

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 18

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 17

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 17

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 16

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 16

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 15

مراسم افتتاحیه سالن استاد قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 15

صفحه ۱ از ۲ ۲
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.