کارگروه ها

اولین کارگروه تاریخ شفاهی 19 تیر 97

اولین کارگروه تاریخ شفاهی 19 تیر 97

دومین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران

دومین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران

سومین کارگروه تاریخ شفاهی 6شهریور 97

سومین کارگروه تاریخ شفاهی 6شهریور 97

چهارمین کارگروه تاریخ شفاهی3مهر97 (2)

چهارمین کارگروه تاریخ شفاهی3مهر97 (2)

پنجمین کارگروه تاریخ شفاهی 24 مهر97

پنجمین کارگروه تاریخ شفاهی 24 مهر97

هفتمین کارگروه  پژوهشی) تاریخ شفاهی20آذر 97

هفتمین کارگروه پژوهشی) تاریخ شفاهی20آذر 97

هشتمین کارگروه تاریخ شفاهی27آذر97

هشتمین کارگروه تاریخ شفاهی27آذر97

نهمین جلسه کارگروه شورای سیاستگذاری با موضوع تعیین محتوی موزه 24فروردین 98

نهمین جلسه کارگروه شورای سیاستگذاری با موضوع تعیین محتوی موزه 24فروردین 98

دهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 26 فروردین 98

دهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 26 فروردین 98

یازدهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 24 اردیبهشت

یازدهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 24 اردیبهشت

دوازدهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ یازدهم تیر 98

دوازدهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ یازدهم تیر 98

سیزدهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران اول مرداد 98

سیزدهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران اول مرداد 98

چهاردهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران

چهاردهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران

شانزدهیمن کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 29 آبان 98

شانزدهیمن کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ 29 آبان 98

هفدهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ9 دی ماه 98

هفدهمین کارگروه تاریخ شفاهی ورزش ایران مورخ9 دی ماه 98

جلسه 30 مرداد کارگروه تفاهم نامه

جلسه 30 مرداد کارگروه تفاهم نامه

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.