فرم نظرسنجی از موزه

اطلاعات فردی
بازدید کننده محترم لطفاً با ارائه نظرات سازنده خود در راستای ارتقاء روز افزون این موزه، پس از تکمیل این فرم ، ما را یاری فرمائید.
جهت ارائه خدمات بهتر ، فرم ارزیابی زیر را پر کنید.


contact us

North Seoul Ave.,Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway, Tehran 1995614336 I.R.Iran

Tel: (9821) 26203425-31  Fax: (9821)26203374-76

Email: nociri@olympic.ir

Follow us

Follow us on social networks, stay informed with news and announcements, and express your opinions.